Δωρεάν ζωοτροφές για 100 μέρες στους κτηνοτρόφους της Θάσου

Δωρεάν ζωοτροφές για 100 μέρες στους κτηνοτρόφους της Θάσου
-Διαφήμιση-
Delegate

Το ποσό των 150.000 ευρώ θα λάβει ο Δήμος Θάσου, από τις πιστώσεις του έργου: «Πρόγραµµα  πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού της χώρας», του Υπουργείου Εσωτερικών, για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Επίσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, δεσμεύτηκε απέναντι στους τρεις βουλευτές Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι κτηνοτρόφοι θα έχουν δωρεάν ζωοτροφές για εκατό ημέρες, ως αντιστάθμισμα της απώλειας που υπέστη το εισόδημα τους.