Έγκριση 220.000 ευρώ για de minimis κτηνοτρόφων

Δωρεάν ζωοτροφές για 100 μέρες στους κτηνοτρόφους της Θάσου

Πράσινο φως στην έγκριση 220.000 ευρώ για τη χορήγηση ενισχύσεων de minimis σε κτηνοτρόφους για 2016 δίνει απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει «Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους (220.000,00€) διακόσιες είκοσι χιλιάδες Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 29 – 110. – Κ.Α.Ε 2111- οικ. έτους 2016 για την “χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων, στη βάση εφαρμογής του Καν (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής.”».

Δείτε ολόκληρη την απόφαση για τα de minimis των κτηνοτρόφων

gaia-sense