Έγκριση 220.000 ευρώ για de minimis κτηνοτρόφων

Δωρεάν ζωοτροφές για 100 μέρες στους κτηνοτρόφους της Θάσου
-Διαφήμιση-
Delegate

Πράσινο φως στην έγκριση 220.000 ευρώ για τη χορήγηση ενισχύσεων de minimis σε κτηνοτρόφους για 2016 δίνει απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει «Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους (220.000,00€) διακόσιες είκοσι χιλιάδες Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 29 – 110. – Κ.Α.Ε 2111- οικ. έτους 2016 για την “χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων, στη βάση εφαρμογής του Καν (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής.”».

Δείτε ολόκληρη την απόφαση για τα de minimis των κτηνοτρόφων