Υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα ενταχθούν οι επιλαχόντες της Κρήτης;

-Διαφήμιση-
Delegate

Υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα ενταχθούν οι επιλαχόντες;

Παντελής από Κρήτη

Για τους επιλαχόντες νέους αγρότες στην Κρήτη οι τελευταίοι εντάχθηκαν με την απόφαση ένταξης πράξης που εκδόθηκε στις 7.02.18. Για τους υπόλοιπους θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων της 2ης πρόσκλησης των νέων αγροτών για να φανεί το ύψος των κονδυλίων που θα μείνουν αδιάθετα ώστε να απορροφηθούν από επιλαχόντες νέους αγρότες άλλων Περιφερειών.

-Διαφήμιση-

Σε κάθε περίπτωση η πρόθεση είναι να ενταχθεί το σύνολο των εγκεκριμένων νέων αγροτών της 1ης πρόσκλησης αλλά το πιο πιθανό είναι η διαδικασία αυτή να έχει ολοκληρωθεί μετά το καλοκαίρι αφού πρώτα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων νέων αγροτών της 2ης πρόσκλησης.