ΕΠΑΝ ΙΙ: Μέχρι 30/12 η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων

ΕΠΑΝ ΙΙ: Μέχρι 30/12 η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να προσκομιστεί η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας μίας επιχείρησης που επιδιώκει να ενταχθεί στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ. Συγκεκριμένα, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) υπενθυμίζει στους δικαιούχους των κάτωθι προγραμμάτων:

  • Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών (ΑΠ: 5240/1563/Α2/28-9-2016)
  • Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι (ΑΠ: οικ. 107889/572/14-10-2016)
  • Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι Ι (ΑΠ: οικ. 107886/569/14-10-2016)
  • Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (ΑΠ: οικ. 107892/571/14-10-2016)
  • Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες (ΑΠ: οικ. 107899/570/14-10-2016)
  • Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών (ΑΠ: 5227/1561/Α2/27-09-2016)

ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των οδηγών των προγραμμάτων, θα πρέπει να αποσταλεί ή υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016, η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας, το έργο δύναται να οδηγηθεί σε απένταξη από το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Οδηγό Εφαρμογής.

1ο Αγροτικό Συνέδριο ΣΑΣΟΕΕ