Επαναλειτουργία του εκτροφείου Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαλιάδας

Επαναλειτουργία του εκτροφείου Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαλιάδας

Σε επαναλειτουργία έχει τεθεί το εκτροφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Ήδη υπάρχουν 450 φασιανοί, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο εκτροφείο μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου, οπότε και θα απελευθερωθούν σε διάφορες περιοχές ευθύνης του. 

Επιπλέον, θα γίνουν εργασίες και για την επαναλειτουργία του Λαγοτροφείου του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαλιάδας.

Πηγή: ΕΡΤ

gaia-sense