Επανασυστήνεται η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος

Επανασυστήνεται η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος
-Διαφήμιση-
Delegate

Στην επανασύσταση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ) προχωρούν βαμβακοπαραγωγοί και εκκοκκιστές σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς με βάση το νέο καταστατικό που έχει συσταθεί δρομολογήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες. Ήδη, δημοσιοποιήθηκε η σχετική πρόσκληση προς τους βαμβακοπαραγωγούς, μέλη της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ), οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως αντιπρόσωποι της κάθε γεωγραφικής περιοχής – περιφερειακής ενότητας στη γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου, στα γραφεία της έδρας της ΔΟΒ στη Λάρισα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον κατάλογο των βαμβακοπαραγωγών, που τους ορίζουν ως αντιπροσώπους τους, στην εν λόγω γενική συνέλευση έως τις 9 Νοεμβρίου, έχοντας συγκεντρώσει έκαστος από 100 υπογραφές. Να σημειωθεί πως η θητεία της νέας 11μελούς διοίκησης θα είναι τριετής, ενώ, αν και δεν έχει συμφωνηθεί, εκτιμάται ότι θα ακολουθηθεί ξανά το μοντέλο της εκ περιτροπής προεδρίας του οργάνου μεταξύ εκκοκκιστών και παραγωγών.

Στη Θεσσαλία, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των παραγωγών, καθώς φαίνεται ότι αυτήν τη φορά ο ρόλος και η δράση του Οργάνου θα είναι περισσότερο ουσιαστικός απ’ ό,τι στο παρελθόν, ενώ πρόθεση όλων είναι να στηρίξουν πραγματικά το βαμβάκι. Στον Νομό Λάρισας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαρισαίων Αγροτών και ο ΘΕΣγη θα προτείνουν –ξεχωριστά– τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ ενιαία πρόταση θα έχει ο Συνεταιρισμός Καρδίτσας, αλλά και η ΕΑΣ Τρικάλων.