Επιθεωρούνται όλα τα ψεκαστικά μηχανήματα της χώρας

Επιθεωρούνται όλα τα ψεκαστικά της χώρας
-Διαφήμιση-
Delegate

Με στόχο την προάσπιση της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών και σύμφωνα με ευρωπαϊκή υποχρέωση της Ελλάδας, μέχρι τις 26 Νοέμβρη 2016 πρέπει να έχουν ελεγχθεί για την σωστή λειτουργία τους όλα τα ψεκαστικά της χώρας. Η επιθεώρηση αποφασίστηκε, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να γίνει από ιδιωτικούς σταθμούς, οι οποίοι θα πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις. 

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από πτυχιούχο και πιστοποιημένο μηχανικό ή γεωπόνο με βάση συγκεκριμένο πρωτόκολλο που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη δημιουργηθεί και πιστοποιηθεί 68 σταθμοί σε όλη τη χώρα και εκκρεμούν 30 επιπλέον αιτήσεις για πιστοποίηση νέων σταθμών.

Με την επιθεώρηση βελτιώνεται η κατάσταση του ψεκαστικού. Γίνεται καλύτερη κατανομή ψεκαστικού υγρού, καλύτερη ανάδευση, δηλαδή σωστή συγκέντρωση φυτοφαρμάκου, δεν υπάρχουν διαρροές.

-Διαφήμιση-

Στόχος είναι:

• η προστασία της υγείας των παραγωγών που εφαρμόζουν μέσω των ψεκαστικών τα γεωργικά φάρμακα στις καλλιέργειές τους, τα λιγότερα υπολείμματα στα προϊόντα και η προστασία του περιβάλλοντος

• η προστασία της υγείας των καταναλωτών οι οποίοι μπορεί να υποστούν τις αρνητικές συνέπειες από την πέρα των ορίων παρουσία φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα εξαιτίας της χρήσης αρρύθμιστων ψεκαστικών

• η μείωση του κόστους παραγωγής σε ορθολογικά επίπεδα και η καλύτερη ποιότητα ψεκασμού, με τη μείωση της σπατάλης σε φυτοφάρμακα που προκύπτει από ένα ψεκαστικό μηχάνημα το οποίο είτε ψεκάζει υπερβολικά, είτε ανομοιόμορφα σε όλη την έκταση της καλλιέργειας με αρνητικές συνέπειες επί της παραγωγής.

Οι παραγωγοί μπορούν να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο http://psekastika.minagric.gr όπου μπορούν να πληροφορηθούν για όλες τις διαδικασίες επιθεώρησης όπως και τις νέες εξελίξεις.

Επίσης, στο ίδιο δικτυακό τόπο μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις επιλογές σταθμών επιθεώρησης που εξυπηρετούν την περιοχή τους.