Έρχεται ΚΥΑ για την ιχνηλασιμότητα στο κρέας που αφορά και την αναγραφή χώρας προέλευσης στις ταμειακές μηχανές των κρεοπωλείων

Έρχεται ΚΥΑ για την ιχνηλασιμότητα στο κρέας που αφορά και την αναγραφή χώρας προέλευσης στις ταμειακές μηχανές των κρεοπωλείων
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Σχέδιο για την ανάληψη μέτρων κατά των ελληνοποιήσεων στο κρέας έχει στα σκαριά η κυβέρνηση. Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της σύνταξης, για να συνυπογραφεί από τους υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, και περιήλθε στην κατοχή της «ΥΧ», πρόκειται να θεσμοθετηθεί η αναγραφή της χώρας προέλευσης στις ταμειακές μηχανές των κρεοπωλών.

O αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης

Μιλώντας για το θέμα με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Τσιρώνη, (σ.σ.: την υπογραφή του οποίου θα φέρει η ΚΥΑ), μας ενημέρωσε ότι «έχω τονίσει επανειλημμένα ότι είναι στη βούλησή μας η πάταξη των ελληνοποιήσεων. Έχω έρθει σε συζήτηση με συνδέσμους παραγωγών, αλλά μένει ακόμα να συναντηθώ με εμπόρους και κρεοπώλες. Θα προχωρήσουμε σε διάλογο πριν συνταχθεί το τελικό κείμενο της απόφασης. Είναι, όμως, ένα θέμα, που θέλουμε να λυθεί το συντομότερο».

ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Τάκης Πεβερέτος
-Διαφήμιση-

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Τάκης Πεβερέτος, τόνισε πως «θέλουμε αυτή η ΚΥΑ να υπογραφεί το συντομότερο δυνατό, καθώς η αναγραφή της χώρας προέλευσης του κρέατος στις ταμειακές μηχανές αποτελεί ένα από τα χρόνια αιτήματα των κτηνοτρόφων της χώρας. Μέσα από αυτό το μέτρο θα γίνει ένα σημαντικό βήμα κατά των ελληνοποιήσεων, που ταλανίζει τον κλάδο. Είναι θετικό που συντάσσεται αυτή η ΚΥΑ και πρέπει να προχωρήσει». Ακόμη, πρόσθεσε: «Παρά τα όσα μπορεί να υποστηρίζουν κάποιοι, πρόβλημα θα υπάρχει μόνο εάν δεν προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κάνει πίσω πολλές φορές στο παρελθόν οπότε ελπίζουμε να μην επαναληφθεί το ίδιο και τώρα».

Το σχέδιο της ΚΥΑ με θέμα «καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος», που παρουσιάζει αποκλειστικά η «ΥΧ» περιλαμβάνει:

  • Υποχρεώσεις επιχειρήσεων: Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, τονίζεται ότι θα πρέπει να αναγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν (όπως ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΔΣ), ολογράφως ή με συντομογραφία, καθώς και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα οφείλουν να αναγράφουν στα παραστατικά διακίνησης των ζώων τη χώρα γέννησης και τη/τις χώρα/ες εκτροφής των ζώων, με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων, κατά περίπτωση. Για τα ζώα που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, στα παραστατικά διακίνησης των ζώων, οι επιχειρήσεις αναγράφουν και τον αριθμό αναφοράς του υγειονομικού πιστοποιητικού, που εκδίδεται μέσω του συστήματος TRACES, δηλαδή τον αριθμό INTRA ή ΚΚΕΕ για ενδοενωσιακές μετακινήσεις ή εισαγωγές από τρίτες χώρες αντίστοιχα.
  • Ιχνηλασιμότητα του κρέατος: Σε σχέση με την ιχνηλασιμότητα, οι επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της παραγωγής και διανομής του κρέατος, πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής, ενώ θα πρέπει, επίσης, να εγγράφονται διαδικτυακά στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» για την παρακολούθηση των σφαγών, τη διακίνηση του κρέατος και την τήρηση των μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος.
  • Παραβάσεις και πρόστιμα: Ως παραβάσεις, βάσει της ΚΥΑ, θα νοούνται: α) Η μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή στα παραστατικά διακίνησης των ζώων της χώρας γέννησης και της/των χώρας/ών εκτροφής των ζώων, με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων, κατά περίπτωση, με βάση τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, που αφορούν τα συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων. Επιπλέον, στα παραπάνω παραστατικά διακίνησης για τα ζώα που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, η μη αναγραφή και του αριθμού αναφοράς του υγειονομικού πιστοποιητικού που εκδίδεται μέσω του συστήματος TRACES, βάσει του οποίου έγινε η εισαγωγή στη χώρα. β) Η σφαγή ζώων χωρίς σήμανση ή/και χωρίς παραστατικά διακίνησής τους  προς το σφαγείο. γ) Η μη αναγραφή ή λανθασμένη αναγραφή στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα των σφάγιων κ.α. Οι επιχειρήσεις στις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις θα υπόκεινται σε επιβολή προστίμου 300 έως 10.000 ευρώ.

Προβληματίζει τους εμπλεκόμενους η γραφειοκρατία

Ωστόσο, μιλώντας με ανθρώπους του κλάδου, μας τόνισαν ότι –πέραν του θετικού βήματος που επιχειρείται να γίνει σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος των ελληνοποιήσεων– θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το θέμα της επιπλέον γραφειοκρατίας, που ενδέχεται να δημιουργηθεί. Επιπρόσθετα, σημείωσαν ότι «για ένα τόσο φορτισμένο θέμα, γύρω από το οποίο υπάρχουν πολλές απόψεις, θα πρέπει να γίνει μια ευρεία διεπαγγελματική συζήτηση σε συνεργασία με την Πολιτεία. Πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι οι επαγγελματίες και οι ελεγκτικές αρχές και να υπάρξουν δεσμεύσεις». Τέλος, μας ενημέρωσαν ότι οι φορείς του κλάδου δεν έχουν ενημερωθεί, ακόμα, σχετικά με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ.

-Διαφήμιση-
Delegate