ΘΕΜΑ: Η φορολόγηση των ενισχύσεων

Τα περισσότερα κράτη μέλη φορολογούν τις ενισχύσεις και τις θεωρούν εισόδημα. Ωστόσο οι συντελεστές και οι επιλέξιμες δαπάνες είναι καθοριστικής σημασίας.

Η φορολόγηση των ενισχύσεων
-Διαφήμιση-
Delegate

«Οι φορολογικές αλλαγές που θεσπίστηκαν θα εναρμονίσουν το καθεστώς φορολόγησης του εισοδήματος των αγροτών με αυτό των υπόλοιπων φορολογουμένων, με τις ίδιες κλίμακες φόρου που ισχύουν για το εισόδημα που προέρχεται από την εργασία ή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο ορισμός του επαγγελματία αγρότη, σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση του εισοδήματος, θα γίνει πιο σφικτός».

Με αυτόν τον τρόπο απάντησε ο επίτροπος Μοσκοβισί στο Ευρωκοινοβούλιο πρόσφατα για τη φορολόγηση των αγροτών στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι στο όνομα της «εναρμόνισης», γίνεται προσπάθεια να παγιωθεί η αντίληψη ότι πρέπει να φορολογούνται ως αγροτικό εισόδημα τόσο οι πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων, όσο και αυτές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τα μέτρα του Δεύτερου Πυλώνα.

Οι απόψεις αυτές ισχυροποιούνται από τις διατάξεις που ισχύουν σε άλλες χώρες-μέλη. Με βάση τις απεικονίσεις, στην Αυστρία, την Κροατία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και τη Σουηδία, οι ενισχύσεις, τόσο οι άμεσες όσο και της αγροτικής ανάπτυξης, φορολογούνται ως εισόδημα. Στη Δανία, η φορολόγηση των επενδυτικών ενισχύσεων σχετίζεται με τις αποσβέσεις. Παρόμοια ρύθμιση εφαρμόζεται και στην Πορτογαλία, όπου οι επιδοτήσεις των ενισχύσεων φορολογούνται με συντελεστή 10% και των επενδύσεων με 30%.

Τέλος, στην Ισπανία ισχύει είτε το σύστημα «άμεσου υπολογισμού», όπου όλα τα έξοδα αφαιρούνται από το σύνολο κάθε μορφής εσόδων και φορολογούνται με τους συντελεστές των άλλων επιχειρήσεων, είτε το «αντικειμενικό σύστημα», το οποίο εφαρμόζεται στο 90% των αγροτών. Με βάση το σύστημα αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εσόδων δεν ξεπέρασε τα 250.000 ευρώ το προηγούμενο έτος, εφαρμόζονται επτά συντελεστές προσδιορισμού του εισοδήματος, ανάλογα με το προϊόν. Οι δείκτες αυτοί συμπεριελάμβαναν το εισόδημα που προέρχεται τόσο από τις πωλήσεις, όσο και τις ενισχύσεις. Τέλος, υπάρχουν χώρες-μέλη, όπως η Πολωνία και η Λιθουανία, όπου οι ενισχύσεις δεν φορολογούνται.

Ωστόσο, δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η σημασία των συντελεστών φορολόγησης, όσο και της επιλεξιμότητας των δαπανών. Είναι αυτή ακριβώς η παράμετρος και ο τρόπος που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, που κάνει πολλούς να μιλούν για φορομπηχτικές πολιτικές στον αγροτικό τομέα.

Η φορολόγηση των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης στην ΕΕ (infographic)