CEJA: Οι νέοι αγρότες αποτελούν το κλειδί της ΚΑΠ του μέλλοντος

Τη θέση της για την επόμενη ΚΑΠ παρουσίασε η ευρωπαϊκή οργάνωση νέων αγροτών CEJA. Θέση, που αποτελεί το αμάλγαμα των εθνικών προτάσεων πολλών οργανώσεων νέων και που τεκμηρίωσαν ακαδημαϊκά στελέχη μεγάλου ολλανδικού πανεπιστημίου.

ceja-neoi-agrotes-nea-cap
Η ΚΑΠ πρέπει να προωθήσει «τη διαδοχή των γενεών, την οικονομική βιωσιμότητα και το περιβάλλον»
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Όπως τονίζεται στο έγγραφο της CEJA, με τίτλο «Οι νέοι αγρότες αποτελούν το κλειδί της ΚΑΠ του μέλλοντος», ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ πρέπει να είναι «φιλόδοξος, συνεπής και μεγαλύτερος» από τον σημερινό, για να μπορέσει να ανατραπεί η εικόνα, καθώς μόλις το 6% των αγροτών της Ευρώπης είναι νέοι». Επιπλέον, τα μέτρα πολιτικής που θα εφαρμοστούν, πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τους «ενεργούς» αγρότες και να μη διαχέονται σε πολλούς.

Η ανανέωση των γενεών

Κάθε μέτρο της ΚΑΠ πρέπει να έχει μία πτυχή που αφορά τους νέους. Ως νέοι πρέπει να θεωρούνται μόνο όσοι, εκτός της μέγιστης ηλικίας των 41 ετών, είναι ενεργοί αγρότες και διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο αγροτικής εκπαίδευσης, κατά το έγγραφο.

Ως ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η πρόσβαση στην αγροτική γη και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η δημιουργία μίας «Υπηρεσίας κινητικότητας της γης» κρίνεται επιβεβλημένη, ώστε να διευκολύνεται η συνταξιοδότηση των πιο ηλικιωμένων και η διαδοχή μέσα από διάφορα σχήματα συνεργασίας και χρηματοδότησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να αξιοποιηθούν το φορολογικό σύστημα, το κληρονομικό δίκαιο, η διαχείριση της αγροτικής γης, το σύστημα αγοράς και ενοικίασης, τονίζεται.

Βιώσιμη οικονομική στήριξη

-Διαφήμιση-
Delegate

Η χρηματοπιστωτική ανεπάρκεια μπορεί, κατά τη CEJA, να αντιμετωπιστεί με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, ενώ καλεί τις εμπορικές τράπεζες κάθε χώρας να προσφέρουν προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές.

Επιπλέον, οι δομές μεταφοράς γνώσης και συμβουλευτικής πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές και να περιλαμβάνουν τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που αφορούν τη διαδοχή. Οι οργανώσεις των νέων αγροτών τοποθετούνται με σαφήνεια για τα κρίσιμα «μεγάλα» ζητήματα της ΚΑΠ. «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των νέων θα προέλθει από τον συνδυασμό της πληρωμής ανά στρέμμα, το είδος της παραγωγικής δραστηριότητας και για κάποιους ευάλωτους κλάδους, από τη συνδεδεμένη ενίσχυση», τονίζουν. Επιπλέον, κρίνουν αναγκαία όλα τα σύγχρονα εργαλεία αντιμετώπισης οικονομικών κινδύνων, καθώς και την άμεση εφαρμογή εκείνων των πολιτικών που εξυγιαίνουν τη διατροφική αλυσίδα, αντιμετωπίζουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ενισχύουν τη θέση του αγρότη, με την ισχυροποίηση των οργανώσεών του.

Περιβαλλοντικά μέτρα

Οι νέοι αγρότες αποτελούν τους φύλακες του περιβάλλοντος και της υπαίθρου και, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος και η προσφορά τους στη δημιουργία δημόσιων αγαθών για την κοινωνία των πολιτών.

Τα περιβαλλοντικά μέτρα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε περιοχής και να μπορεί να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Στην προμετωπίδα όλων, πρέπει να βρίσκεται η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η παρεμπόδιση της αλλαγής των χρήσεων της αγροτικής γης, τονίζεται. Τέλος, αναδεικνύεται η σημασία της ανάπτυξης της υπαίθρου και της ευφυούς γεωργίας και κτηνοτροφίας, ενώ προτείνεται η βέλτιστη κατανομή των πόρων της ΚΑΠ.

Κατά τη γνώμη των νέων αγροτών της Ευρώπης, το 50% των δαπανών της ΚΑΠ πρέπει να διατεθεί για την «Οικονομική βιωσιμότητα», το 30% για το «Περιβάλλον» και το 20% για την «Ανανέωση των γενεών».