Η Περιφέρεια Κρήτης σε διεθνές συνέδριο για την διαχείριση των υδατικών πόρων στη Μεσόγειο

Η Περιφέρεια Κρήτης σε διεθνές συνέδριο για την διαχείριση των υδατικών πόρων στη Μεσόγειο
-Διαφήμιση-
Delegate

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο Συνέδριο της Διαμεσογειακής Επιτροπής (ΙMC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Παραθαλάσσιων Περιφερειών (CPMR) με θέμα «τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Μεσόγειο σε συνδυασμό με την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2016 στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αναφορικά με:

  • την πιθανότητα χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αναγέννηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού καθώς και τη διαδικασία της αφαλάτωσης υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και της επάρκειας των τροφίμων στη Μεσόγειο
  • τον ποιοτικό έλεγχο του αναγεννημένου νερού
  • την υποβάθμιση των παράκτιων οικοσυστημάτων ως συνέπεια του ευτροφισμού που προκαλείται από τα αστικά λύματα και τα λιπάσματα.

Παράλληλα οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας συμμετείχαν στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας “Νερό και Ενέργεια” της Διαμεσογειακής Επιτροπής (ΙMC), με θέμα την ενεργειακή αναβάθμιση των μεσογειακών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

-Διαφήμιση-
Delegate

Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Περιφερειών αναφορικά με τις στρατηγικές για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις δράσεις σχετικά με την αξιοποίηση των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης.

Επίσης έγινε παρουσίαση του πρόσφατα εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος SHERPA (Med INTERREG)- στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης – που αφορά στην ανταλλαγή εμπειριών-στρατηγικών, στην εκμάθηση μέσω της πράξης, στην κεφαλαιοποίηση και στην ανάπτυξη διακρατικών στρατηγικών για την ενεργειακή απόδοση στα δημόσια κτίρια.

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό των Περιφερειών (CPMR), (την Αντιπροεδρία ασκεί η Περιφέρεια Κρήτης), συμμετέχουν 160 Περιφέρειες της Ευρώπης από 28 χώρες, οι οποίες συνεργάζονται για να προωθήσουν τα κοινά τους συμφέροντα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων με σκοπό την ανάπτυξη των περιοχών τους.