Η σχέση της παχυσαρκίας με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο

Τι δείχνει έρευνα της Eurostat

Η σχέση της παχυσαρκίας με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο
-Διαφήμιση-
Delegate

Μία διαφορετική διάσταση στο θέμα της παχυσαρκίας δίνει η Eurostat, η οποία, όπως αναφέρει σε πρόσφατη έρευνά της, εκτός από τη διατροφή, σημαντικοί παράγοντες για τα υψηλά κρούσματα παχυσαρκίας στην Ευρώπη είναι η ηλικία του κάθε ατόμου, αλλά και το επίπεδο μόρφωσής του.

Σύμφωνα με την έρευνα European Health Interview Survey, που πραγματοποίησε η Eurostat σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 και δημοσίευσε πριν από λίγες μέρες, το ποσοστό παχυσαρκίας στους ενήλικες διαφοροποιείται σε συνάρτηση με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Όσο πιο μεγάλη ηλικιακά είναι μια πληθυσμιακή ομάδα, τόσο μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά παχυσαρκίας. Επίσης, υψηλά είναι και τα επίπεδα παχυσαρκίας στους λιγότερο μορφωμένους ανθρώπους.

Ελλάδα

Η χώρα μας βρίσκεται στην 11η θέση από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρώπης, με το 17,3% να είναι παχύσαρκο. Πιο ψηλά, δηλαδή, από τον μέσο όρο της Ευρώπης, το οποίο αντιστοιχεί στο 15,9%. Όσον αφορά το φύλο, οι άντρες φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς το 18,3% του αντρικού πληθυσμού είναι παχύσαρκο. Ωστόσο, τα ποσοστά για τις γυναίκες δεν διαφέρουν σημαντικά, αφού το 16,4% αντικατοπτρίζει τον γυναικείο πληθυσμό που παρουσιάζει παρόμοια προβλήματα.

Χαρακτηριστικό είναι πως η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (65-74) παρουσίασε και τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, με ποσοστό 25,2%, ενώ όσο μειωνόταν η ηλικία μειώνονταν και τα ποσοστά. Αναλυτικά, για την ηλικιακή ομάδα 45-64, το ποσοστό φτάνει στο 15,3%, για τα άτομα ηλικίας 25 έως 34 το ποσοστό βρίσκεται στο 9%, ενώ για τα άτομα από 18 μέχρι 24 το ποσοστό πέφτει στο μισό, στο 4,2%. Τα στοιχεία παρουσιάζουν ενδιαφέρον και όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο.

Όσο αυξανόταν το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου τόσο μικρότερο ήταν το ποσοστό παχυσαρκίας. Συγκεκριμένα, το 13,4% του πληθυσμού που είναι παχύσαρκο, στην Ελλάδα, έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, όταν το 22,3% είναι χαμηλού μορφωτικού επίπεδου. Το γεγονός πως τα περισσότερο μορφωμένα άτομα παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας αποδίδεται στο ότι έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία και έχουν καλύτερη ικανότητα να αξιοποιούν τις πληροφορίες αυτές. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να τραφούν με προϊόντα καλύτερης ποιότητας.

Ευρώπη

Στην Ευρώπη, ο μέσος όρος των ενηλίκων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα παχυσαρκίας είναι 15,9%. Σύμφωνα με την έρευνα, ο πιο παχύσαρκος λαός είναι αυτός της Μάλτας (26%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας σημειώθηκαν στη Ρουμανία (9,4%).