«Η συμβολή της γεωργικής μηχανικής στην ανάπτυξη της γεωργίας» στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΓΜΕ

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου οι υποβολές περιλήψεων επιστημονικών εργασιών για παρουσίαση στο συνέδριο

Economist: Στόχος η μετατόπιση της Ελλάδας σε νέο παραγωγικό πρότυπο γεωργίας
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Στις 31 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής περιλήψεων επιστημονικών εργασιών για τους δραστηριοποιούμενους στον χώρο της Γεωργικής Μηχανικής, προκειμένου να παρουσιαστούν αυτές στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ) με θέμα: «Η συμβολή της γεωργικής μηχανικής στην ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας». Οι περιλήψεις θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την υποβολή του πλήρους κειμένου της εργασίας. Το πλήρες κείμενο των εργασιών θα κριθεί από κριτές και θα οριστικοποιηθεί η αποδοχή της εργασίας.

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η συμβολή της γεωργικής μηχανικής στην ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας» θα διεξαχθεί στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2017, στην Αθήνα.

-Διαφήμιση-

«Πρόκειται για μία χρονική συγκυρία όπου σημαντικά θέματα ταλανίζουν τους Γεωργικούς Μηχανικούς και γενικότερα την ελληνική γεωργία:

α) η ορθολογική διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων,

β) η διασφάλιση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων,

γ) οι κλιματικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους στην αγροτική παραγωγή και

δ) η αειφορική γεωργική παραγωγή.

Είναι ευκαιρία να παρουσιαστούν ιδέες, να συζητηθούν αποτελέσματα και να γίνουν προτάσεις για καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για τη γεωργική παραγωγή και γενικότερα την αγροτική ανάπτυξη. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή στο συνέδριο απευθύνεται στους επιστήμονες που ασχολούνται και δραστηριοποιούνται ερευνητικά με τη Γεωργική Μηχανική και συναφείς κλάδους προς όφελος της αγροτικής κοινότητας» επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΓΜΕ.

Στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Γεωργικά Μηχανήματα –Εξοπλισμοί

α. Ανάπτυξη – Σχεδιασμός

β. Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού

γ. Συμπεριφορά – Δοκιμές

δ. Τυποποίηση, Εργονομία και Ασφάλεια

ε. Κανονισμοί Παραγωγής

στ. Ποιότητα και Διαχείριση

 

2. Υδατικοί Πόροι

α. Αρδεύσεις – Στραγγίσεις

β. Υδρολογία

γ. Διαχείριση Υδατικών Πόρων

δ. Ποιότητα και Ρύπανση Υδατικών Πόρων

ε. Πλημμύρες – Ξηρασίες

στ. Κλιματικές Αλλαγές και Υδατικοί Πόροι

ζ. Ποιοτική σύσταση επιφανειακών & υπόγειων υδάτων

 

3. Αγροτικές Κατασκευές

α. Σχεδιασμός και Οργάνωση

β. Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Τεχνητού Περιβάλλοντος

γ. Τεχνολογία και Επιστήμη Υλικών

δ. Θερμοκήπια: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Έλεγχος

ε. Κτηνοτροφικά Κτίρια: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Έλεγχος

 

4. Εδαφικοί Πόροι

α. Φυσική και Χημεία Εδάφους

β. Γονιμότητα Εδάφους

γ. Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών

δ. Έδαφος και Περιβάλλον

ε. Ερημοποίηση

στ. Περιβαλλοντική Γεωχημεία

 

5. Περιβάλλον

α. Αειφορική Γεωργική Παραγωγή

β. Διαχείριση Αγρο-οικοσυστημάτων

γ. Διαχείριση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

δ. Περιβαλλοντική Μηχανική

ε. Επεξεργασία Λυμάτων και Επαναχρησιμοποίηση

στ. Έργα Πρασίνου

ζ. Φυσικές Καταστροφές

 

6. Αγρομετεωρολογία

α. Διαχείριση Κινδύνων στη Γεωργία

β. Πρότυπα Ανάπτυξης Καλλιεργειών

γ. Κλιματική Αλλαγή

 

7. Μετασυλλεκτική / Μετασυγκομιστική Τεχνολογία

α. Χειρισμοί και Διαχείριση Γεωργικών Προϊόντων

β. Ξήρανση – Συντήρηση – Αποθήκευση

γ. Ανίχνευση Ποιότητας – Διαλογή και Συσκευασία – Πιστοποίηση

 

8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Αγροτικό Χώρο

α. Εξοικονόμηση Ενέργειας

β. Ηλιακή – Αιολική Ενέργεια

γ. Γεωθερμία

δ. Βιομάζα – Βιοκαύσιμα

ε. Υδροηλεκτρικά Συστήματα

 

9. Καινοτομία και Νέες τεχνολογίες

α. Αυτοματισμοί

β. Γεωργία Ακριβείας

γ. Ιχνηλασιμότητα

δ. Τεχνητή Νοημοσύνη

ε. Τηλεπισκόπιση – Φωτογραμμετρία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

στ. Αυτόνομα Οχήματα και Ρομποτική στη Γεωργία

ζ. Πληροφοριακά Συστήματα – Λογισμικά

η. Εφοδιαστική Αλυσίδα (logistics)

θ. Τεχνολογίες Διαδικτύου (cloud, IoT)

 

10. Σπουδές στη Γεωργική Μηχανική και Αγορά Εργασίας

-Διαφήμιση-
Delegate