Ηλεκτρονική πλατφόρμα αγοραπωλησίας ζωοτροφών

Ηλεκτρονική πλατφόρμα αγοραπωλησίας ζωοτροφών
-Διαφήμιση-
Delegate

Οι γεωργοί παράγουν ζωοτροφές που, μετά τη συγκομιδή, διατίθενται σε κάποιους τοπικούς εμπόρους ή, σε κάποιες περιπτώσεις, σε κτηνοτρόφους. Η καναδική start-up εταιρία FarmLead υπόσχεται ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να αλλάξει ριζικά. Προκαλώντας το ενδιαφέρον και λαμβάνοντας επενδυτικά κεφάλαια και από την Monsanto, δημιούργησε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα εμπορίας ζωοτροφών.

Όπως τονίζουν οι δημιουργοί της, η αγορά ζωοτροφών οδηγεί γεωργούς και κτηνοτρόφους να προσπαθούν να ξεφύγουν από τα στενά τοπικά πλαίσια. Η λειτουργία της πλατφόρμας, που είναι ανοιχτή σε όλους, δεν αποτελεί ένα μέσο χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας. Αντίθετα, φέρνει σε επαφή γεωργούς που ενδιαφέρονται να πουλήσουν την παραγωγή τους και κτηνοτρόφους που αναζητούν ζωοτροφές και υποστηρίζει τεχνικά -και σε μεγάλο βαθμό εγγυάται- τη σύναψη της συμφωνίας των δύο μερών.

Η FarmLead ελέγχει τη φερεγγυότητα του αγοραστή καθώς και την ποιότητα των προϊόντων του πωλητή. Οι διαδικασίες αυτές είναι απόρρητες, ενώ αγοραστές και πωλητές δεν γνωρίζουν τα στοιχεία της άλλης πλευράς, έως ότου συναφθεί η συμφωνία.

-Διαφήμιση-

Με τον τρόπο αυτό, καταργείται η μεσολάβηση κάποιας εμπορικής επιχείρησης χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ενώ η αμοιβή της FarmLead κρίνεται ως λογική. Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρεία αμείβεται με ένα δολάριο τον τόνο για τους πρώτους 80 τόνους, και για τους υπόλοιπους με 25 cents τον τόνο.

Αν και είχαν υπάρξει παρόμοιες προσπάθειες και στο παρελθόν, με περιορισμένη επιτυχία, πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο εμπορίου. Η πεποίθηση αυτή στηρίζεται αφενός στο ότι αποτελούν προσβάσιμα μέσα σύναψης μίας κοινά αποδεκτής συμφωνίας και αφετέρου στη μεγάλη εξοικείωση πολλών αγροτών με τα ψηφιακά μέσα.