Συνέδριο της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την κλιματική αλλαγή τον Ιούνιο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη οφείλονται στην κλιματική αλλαγή 
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη συνηγορούν στην άποψη της αλλαγής των κλιματικών δεδομένων σε παγκόσμια αλλά και τοπική κλίμακα. Τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ακραίες αλλαγές και μια περιβαλλοντική κρίση που μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα μπροστά στο πιο δυσεπίλυτο ζήτημα της νεότερης ιστορίας: Βαθιά κοινωνική κρίση και γενικευμένη απορρύθμιση.

Στα γενικά πλαίσια απαιτείται ένα νέο αφήγημα για τον κόσμο του μέλλοντος το οποίο περιλαμβάνει: Αναχαίτιση του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αναζήτηση ενός νέου τρόπου ζωής με την έμπρακτη αμφισβήτηση του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης. Αλλαγή της φιλοσοφίας που διέπει την οικονομία, την ανάπτυξη και το εμπόριο.

-Διαφήμιση-

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία, όπου κάποιες παράμετροι της οικολογικής ισορροπίας της αγγίζουν οριακές καταστάσεις, το νέο αφήγημα περιλαμβάνει: Προσαρμογή των υποδομών της στα νέα κλιματικά δεδομένα των επόμενων δεκαετιών, όπου μια μικρή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κρίνεται αναπόφευκτη. Προβληματισμό για νέες καινοτόμες λύσεις σε επίπεδο παραγωγής, υγείας, κατανάλωσης ενέργειας και χρήσης των φυσικών πόρων που θα επιτυγχάνουν ταυτόχρονα: 1) Μείωση του υδατικού και ενεργειακού της αποτυπώματος και των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. 2) Επιβίωση των δυναμικών παραγωγικών δραστηριοτήτων της με συγκριτικό πλεονέκτημα. 3) Κοινωνική και οικολογική ισορροπία.

Με αφορμή τα προηγούμενα, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας πρόκειται να διοργανώσει συνέδριο με θέμα: «Κλιματική αλλαγή: Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση». Συνδιοργανωτές είναι το ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας , το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος και η ΕΘΕΜ (Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών).

Το συνέδριο θα βρίσκεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Ιουνίου 2017 στην Καρδίτσα (στα πλαίσια και της 5ης Ιουνίου, Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών «παράλληλα με το συνέδριο σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις και Τεχνική Έκθεση. Πολλαπλοί είναι οι στόχοι που θέτουμε όπως, ανάδειξη του φαινομένου, προβολή-σχολιασμός συμπερασμάτων Παρισιού, ανάδειξη Θεσσαλικής πραγματικότητας-επιπτώσεις και προτάσεις αντιμετώπισης. Πολλαπλοί είναι και οι αποδέκτες που απευθυνόμαστε όπως, επιστήμονες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, αιρετοί και προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Φορείς της Παραγωγής και της Αναπτυξιακής διαδικασίας, άνθρωποι του Επιχειρείν αλλά, και πολίτες. Τόσο για την Επιστημονική και Τεχνική ενημέρωση των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με το θέμα όσο και των νέων Τεχνολογιών, καινοτόμων Πρακτικών, νομοθεσίας και χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοκόλλων σχετικά με το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή».

Στο συνέδριο θα αναπτυχθούν οι εξής θεματικοί άξονες: 1. Γενικά θέματα– Κλιματική Αλλαγή 2. Αστικό περιβάλλον 3. Γεωργία 4. Υδατικοί πόροι 5. Ενέργεια 6. Μεταφορές.

-Διαφήμιση-
Delegate