Δικαιώματα βοσκήσιμων γαιών – Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους το πόρισμα της επιτροπής έλεγχου

Η διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Με μεγάλη καθυστέρηση συνεχίζει να αντιμετωπίζεται το μεγάλο θέμα των βοσκήσιμων γαιών. Σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Γιάννη Τσιρώνη προσδιορίστηκε τη Δευτέρα 21/5 η διαδικασία σύστασης των επιτροπών ελέγχων, η διαδικασία χωροταξικής κατανομής των βοσκήσιμων γαιών, ο τρόπος μίσθωσης βοσκησίμων γαιών, η καταβολή του μισθώματος και οι υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων. 

Να τονιστεί ότι η παρούσα απόφαση ισχύει με τις αιτήσεις Ενισχύσεων που θα υποβληθούν για το έτος 2018.

-Διαφήμιση-

Δείτε την απόφαση για τις βοσκήσιμες γαίες

-Διαφήμιση-
Delegate