Κόκκινα δάνεια: Τι ισχύει για τους δανειολήπτες

Ομιλία του Γ. Σταθάκη στη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα
-Διαφήμιση-
Delegate

Το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την πώληση των κόκκινων δανείων σε εταιρίες διαχείρισης αλλά και τα ισχύοντα σχετικά με την προστασία ορισμένων από αυτά περιέγραψε συνοπτικά σε έγγραφη απάντησή του στην βουλή, ο Υ.Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γ.Σταθάκης, μετά από ερώτηση Βουλευτών .

Αναλυτικά η απάντηση του Kου Γ.Σταθάκη:

«Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, Νίκος Παναγιωτόπουλος και Δημήτρης Κυριαζίδης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σας ενημερώνουμε ότι:

Η συμφωνία που πετύχαμε προστατεύει την πώλησή σε funds, για το 93% του συνόλου των στεγαστικών κόκκινων δανείων πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία έως 140.000 ευρώ. Η εξαίρεση από την πώληση σε funds θα ισχύσει για μεταβατική περίοδο 18 μηνών, θα αφορά δάνεια που συνδέονται με την πρώτη κατοικία ανεξαρτήτως κατηγορίας, δηλαδή όχι μόνο τα στεγαστικά δάνεια αλλά και τα καταναλωτικά δάνεια, τα επισκευαστικά, τα δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών.

Σε ότι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη κατηγορία, πετύχαμε πριν τη μεταβίβαση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες να πρέπει να έχουν κάνει πρόσφατη εμπεριστατωμένη και ουσιαστική πρόταση ρύθμισης στους δανειολήπτες, ενώ οφείλουν να επιδεικνύουν αυξημένη ευαισθησία για τις ευπαθείς ομάδες.

Οι μη τραπεζικές εταιρείες στις οποίες θα μπορούν να μεταβιβάζονται δάνεια θα λειτουργούν εντός αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου. Υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με έδρα την Ελλάδα, να αδειοδοτούνται και να εποπτεύονται από την ΤτΕ. Στόχος είναι να υπάρχει διαφάνεια στην ταυτότητα των μετόχων, υποβολή των βασικών αρχών της στρατηγικής τους, του επιχειρησιακού πλάνου και της μεθοδολογίας διεκδίκησης των δανείων (με έμφαση στην αναδιάρθρωση) κ.ά. Επιτροπή των αρμόδιων υπουργείων θα γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων αδειοδότησης και το μητρώο των αδειοδοτούμενων θα δημοσιεύεται στο site της ΤτΕ.

Όλοι οι κανόνες προστασίας καταναλωτή, ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης για τον καθορισμό των δόσεων με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, ο αναμορφωμένος νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.λπ. οι οποίοι ισχύουν για τις τράπεζες, θα ισχύουν και για αυτές τις εταιρείες.

Με την τροποποίηση του ν.Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά την ένταξη στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου για περίπου το 65% των δανειοληπτών. Μάλιστα για τις πιο αδύναμες οικονομικά περιπτώσεις προβλέπεται η ενίσχυση τους από το Δημόσιο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις. Ακόμα και στην περίπτωση μεταβίβασης του δανείου σε μη-τραπεζική εταιρεία, η προστασία παραμένει.

Προετοιμάζουμε την δημιουργία Δικτύου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών με 30 κέντρα σε όλη τη χώρα. Η ενημέρωση και νομική/οικονομική συμβουλευτική υποστήριξη των δανειοληπτών (νοικοκυριών, επαγγελματιών και μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων) για ζητήματα χρεών και γενικότερα χρηματοοικονομικής διαχείρισης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσία για τους ασθενέστερους, που συνήθως έχουν ελλιπή ενημέρωση, και μέσα εκπροσώπησης και αδυναμία πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Κατά συνέπεια ο συγκεκριμένος πυλώνας της στρατηγικής στο χρηματοοικονομικό σύστημα αποτελεί και εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Ενεργοποιείται το επάγγελμα των διαχειριστών αφερεγγυότητας, κάτω από ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας, που θα συνδράμουν και θα μεσολαβούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υπερχρέωσης.

Συστήνουμε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει βελτιωτικές παρεμβάσεις προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο επανενεργοποιείται με ουσιαστικές αρμοδιότητες. Η Ειδική Γραμματεία θα κινείται στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του δανειολήπτη.

Όσον αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια επιδιώκουμε τη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου εξωδικαστικών συμβιβασμών για υπερχρεωμένες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που θα αντιμετωπίζει συνολικά τα χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ίση και δίκαιη μεταχείριση μικρών και μεγάλων οφειλετών. Η κυβέρνηση θα εγγυηθεί για τις βασικές αρχές του ελέγχου βιωσιμότητας και για τα εργαλεία αναδιάρθρωσης, με γνώμονα την εξυγίανση των επιχειρήσεων και την αξιοπρεπή διαβίωση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης θα είναι τέτοιος ώστε να αποκλείει τους strategic defaulters και θα επικεντρώνεται στη διάσωση κατά τα άλλα υγιών επιχειρήσεων.

Τέλος, με την τροποποίηση του νόμου 4354/2015 στον Ν.4389/2016 με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα καθορίζονται τα αναλυτικά στοιχεία των Εταιριών Διαχείρισης, τα οποία θα δημοσιεύονται περιοδικά για σκοπούς διαφάνειας.»

Πηγή: Ημερισία