Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020

Τα 16 μέτρα του Αλ. Μπαλτατζή που οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν και το 2017 αιτήσεις πληρωμής
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 19 Δεκεμβρίου 2016.

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης προέδρευσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης. 

-Διαφήμιση-

Επίσης,  παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Τσιρώνης, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργος Τζιάλας, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Ιάκωβος Γκανούλης, ο Ιωάννης Φίρμπας Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και οι Περιφερειάρχες Ηπείρου και Θεσσαλίας Αλέξανδρος Καχριμάνης και Κώστας Αγοραστός, αντίστοιχα, από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

Στις εργασίες της Επιτροπής  συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εκπρόσωποι υπηρεσιών, που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και οι οποίοι συμβάλουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Προγράμματος, με τους καλύτερους δυνατούς όρους διαφάνειας και αποδοτικής χρήσης των πόρων του.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία ενεργοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020, τα βασικά ορόσημα του 2ου εξαμήνου 2016 και το μελλοντικό σχεδιασμό υλοποίησής του Προγράμματος, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης μέτρων και δράσεων του, τα χρηματο-οικονομικά στοιχεία εφαρμογής και τον προγραμματισμό των ελέγχων του Προγράμματος, την αξιολόγηση και επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ), τα Θεματικά Διαχειριστικά Σχέδια Προστατευόμενων Περιοχών και την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013.

Επίσης έγινε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο εκπλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων του Προγράμματος καθώς επίσης και την χρήση του Ηλεκτρονικού Χώρου εργασίας των Επιτροπών Παρακολούθησης (πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ).

Η 2η συνεδρίαση, ολοκληρώθηκε αφού προηγουμένως αναπτύχθηκαν διεξοδικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης,  τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις της συνάντησης και προγραμματίστηκε η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το 2ο τρίμηνο 2017. 

-Διαφήμιση-
Delegate