Με νέα ετικέτα θα εξασφαλίζεται η πιο εύκολη προώθηση των προϊόντων ορεινών περιοχών

Με νέα ετικέτα θα εξασφαλίζεται η πιο εύκολη προώθησή τους
-Διαφήμιση-
Delegate

Τα προϊόντα ορεινών περιοχών αποκτούν ετικέτα και ταυτότητα. Εθελοντικό πρόγραμμα επισήμανσης των προϊόντων που προέρχονται από ορεινές περιοχές δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς παραγωγούς των περιοχών αυτών να επισημάνουν την προέλευση των προϊόντων τους, να τονίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους για τη διατροφή του ανθρώπου και να προωθήσουν πιο εύκολα την παραγωγή τους.

Το πρόγραμμα της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), Mountain Partnership, και η Slow Food παρουσίασαν μία καινούργια ετικέτα προϊόντων, η οποία απευθύνεται σε προϊόντα που στηρίζουν την τοπική βιοποικιλότητα και τις μεθόδους παραγωγής, που συνδέονται με τις πολιτιστικές παραδόσεις των ορεινών κοινοτήτων. Η καινούργια αυτή ετικέτα θα ξεχωρίζει τα προϊόντα αυτά από τα υπόλοιπα και θα εγγυάται πως έχουν παραχθεί σε ορεινές περιοχές από μικρής κλίμακας παραγωγή με σεβασμό στα τοπικά οικοσυστήματα.

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η προώθηση της βιοποικιλότητας και η υποστήριξη των μικρών παραγωγών για τη βελτίωση της αγροτικής ανάπτυξης και τη διασφάλιση της ευημερίας των ορεινών περιοχών.

-Διαφήμιση-

Εκπρόσωποι του FAO αναφέρουν πως η ετικέτα προϊόντων από ορεινές περιοχές θα κερδίσει τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για τρόφιμα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας και θα τους παρέχει όλες τις πληροφορίες για να κάνουν συνειδητές επιλογές για τα προϊόντα και τους παραγωγούς που θέλουν να στηρίξουν. 

Πώς λειτουργεί

Η ετικέτα για τα ορεινά προϊόντα δεν είναι υποχρεωτική για τους παραγωγούς, ούτε αντικαθιστά άλλες ετικέτες που μπορεί να έχουν τα προϊόντα τους. Είναι, όμως, ένα εργαλείο για τους παραγωγούς και τους συνεταιρισμούς με μικρή παραγωγή να ξεχωρίσουν τα προϊόντα τους από τα υπόλοιπα. Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να κάνουν αίτηση για την ετικέτα μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του «Mountain Partnership». Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με κριτήρια, όπως το μέγεθος της παραγωγής, ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και το υψόμετρο στο οποίο έχουν παραχθεί τα προϊόντα.