Με πρωτοβουλία ΥΠΑΑΤ προσαρμοσμένες δράσεις κατάρτισης για νέους σε γεωργία και κτηνοτροφία

Μέτρο «Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης»

Με πρωτοβουλία ΥΠΑΑΤ προσαρμοσμένες δράσεις κατάρτισης για νέους σε γεωργία και κτηνοτροφία
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Προσδοκίες για μια πιο ευοίωνη –σε επίπεδο εκπαιδευτικών δράσεων– χρονιά γεννούν οι κινήσεις στήριξης της επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες προέβη το ΥΠΑΑΤ με την ολοκλήρωση του 2016. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση και η προσαρμογή των δεξιοτήτων των νέων απασχολούμενων σε γεωργία και κτηνοτροφία.

Όπως έγινε γνωστό, το υπουργείο προχώρησε στην έκδοση του θεσμικού πλαισίου για το Μέτρο της «Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, υπέγραψε την Απόφαση Εφαρμογής των «Δράσεων Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις», με στόχο τον καθορισμό του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση των ανωτέρω δράσεων. Η έμφαση που δίνεται στους νέους γεωργούς απορρέει από το γεγονός ότι οι τελευταίοι είναι πιο ευέλικτοι και δεκτικοί στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην εισαγωγή της καινοτομίας και στην ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου.

Η εν λόγω απόφαση αφορά:

  • τους νέους γεωργούς που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007 – 2013 (Β΄ προκήρυξη) και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του ΠΑΑ 2014 – 2020,
  • τους νέους γεωργούς που θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020, τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» που θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020.
-Διαφήμιση-

Η κατά γενική ομολογία έλλειψη βασικών γνώσεων σε πολύ μεγάλο ποσοστό των απασχολούμενων, το μεγάλο ποσοστό εμπειρικής γνώσης και η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των απασχολούμενων είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πρωτογενή τομέα και συνιστούν την ειδοποιό διαφορά του σε σχέση με άλλους κλάδους. Βάσει αυτής της διαπίστωσης διαμορφώνεται η ανάγκη για ειδικό σχεδιασμό των δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης για τους απασχολούμενους σε αυτόν. Πρόκειται για μία από τις υψηλές προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Αρμόδιος για την κατάρτιση των δικαιούχων είναι ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα, ο οποίος διαθέτει εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης και ειδικότερα σε δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των αγροτών και κυρίως των «νέων γεωργών». Για την κατάρτιση των ωφελούμενων του μέτρου θα προωθηθεί ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζόμενων, η ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης, καθώς και οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών – καταρτιζόμενων. Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο του μέτρου, προγραμματίζονται δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης, με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, που απασχολείται στους τομείς της γεωργίας (γεωργία και κτηνοτροφία), των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των οποίων το αποτέλεσμα είναι, επίσης, γεωργικό προϊόν και του δασικού τομέα. Δεν πραγματοποιούνται δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης στις ΜΜΕ εκτός γεωργικού και δασικού τομέα στις αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι το πεδίο καλύπτεται, ως επί τω πλείστον, από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, για την περίοδο 2014-2020.

-Διαφήμιση-
Delegate