Μείωση των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων το πρώτο τρίμηνο του 2017

Προκήρυξη κενών θέσεων προϊστάμενων τμημάτων στο Δ.Σ.Ε.

Καθοριστικά επέδρασε στη μείωση του συνόλου της αξίας των αγροτικών προϊόντων κατά 3,7% το πρώτο τρίμηνο του 2017 η υποχώρηση κατά 27% της υποκατηγορίας «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» –κυρίως του ελαιολάδου– και κατά 10,2% της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός». Αντίθετα, ελαφρώς ενισχυμένη βγήκε η υποκατηγορία «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» κατά 2,8%. Τα παραπάνω προκύπτουν από την επεξεργασία των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τις ελληνικές εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων.

Το σύνολο της αξίας των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων αυξήθηκε το συγκεκριμένο διάστημα κατά 20,3% (κυρίως λόγω της αύξησης στα πετρελαιοειδή), έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2016. Αντίστοιχα, όμως, αυξημένες ήταν και οι εισαγωγές κατά 30,9%, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί περαιτέρω το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 44,8% ήτοι στα 6,22 δισ. ευρώ.

 

1ο Αγροτικό Συνέδριο ΣΑΣΟΕΕ