Μειώθηκε στο 11,7% από 18,3% η απασχόληση στη γεωργία μέσα σε μια εικοσαετία

Μειώθηκε στο 11,7% από 18,3% η απασχόληση στη γεωργία μέσα σε 20 χρόνια
-Διαφήμιση-
Delegate

Φθίνουσα πορεία της απασχόλησης στο γεωργικό τομέα στη χώρα μας δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η απασχόληση στη γεωργία από 18,3% που είχε καταγραφεί το 1995 μειώθηκε σε 11,7% το 2015.

Επιπλέον στο διάστημα αυτό η συμβολή της γεωργίας στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας μειώθηκε πάνω από 50% και, πιο συγκεκριμένα, στο 4% από 8,1%.

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τομέα των υπηρεσιών (εμπορίου, μεταφορών, εστίασης και τουριστικών επαγγελμάτων) όπου, μάλιστα, είναι «πρωταθλήτρια» στην Ε.Ε. με το ποσοστό απασχόλησης να φτάνει το 32,4% που αντιπροσωπεύει το 24,4% της συνολικής ακαθα΄ριστης προστιθέμενης αξίας.

Ακολουθεί με 21,8% της συνολικής απασχόλησης, ο τομέας της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 4,1% τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ο εν λόγω τομέας αντιπροσωπεύει το 20,7% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, σε σχέση με ποσοστό 16,2% πριν από 20 χρόνια.

Όσον αφορά την απασχόληση στη βιομηχανία, μειώθηκε στη χώρα μας από 13% το 1995 σε 9,7% το 2015 με τη συμβολή του κλάδου στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία να είναι το 2015 στο 13,3% σε σχέση με ποσοστό 16% το 1995.

Συνολικά, στην ΕΕ ο τομέας της βιομηχανίας αντιπροσωπεύει μόλις το 19,3% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και το 15% της απασχόλησης, ενώ το 1995 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 23,3% και 20,9%. Ακολουθεί ο τομέας της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας που αντιπροσωπεύει το 19,1% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και το 23,6% της συνολικής απασχόλησης. Το 2015, η βιομηχανία αποτελούσε το μεγαλύτερο εργοδότη μόνο στην Τσεχία, την Πολωνία και τη Σλοβενία.