Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες: Ολοκληρώθηκαν 786 επενδυτικά έργα στο πλαίσιο του προηγούμενου ΕΣΠΑ

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες: Ολοκληρώθηκαν 786 επενδυτικά έργα στο πλαίσιο του προηγούμενου ΕΣΠΑ
-Ειδική έκδοση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Ολοκληρώθηκαν 786 επενδυτικά έργα, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 166.756.074,37 ευρώ και συνολικής καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης 68.415.873,81 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αυτό προκύπτει από τους συγκεντρωτικούς πίνακες των ολοκληρωμένων και των απενταγμένων επενδυτικών έργων της απόφασης του γγ Βιομηχανίας, Ευστράτιου Ζαφείρη. Σημειώνεται ότι απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα 1.072 επενδυτικά έργα.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Το σχετικό αρχείο έχει, ήδη, αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο www.elanet.gr προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress