Μέτρα υπέρ των Ευρωπαίων αγροτισσών ζητεί με έκθεσή του το Κοινοβούλιο

new_agrotisa
-Διαφήμιση-
Delegate

Το σχέδιο έκθεσης πρωτοβουλίας, με τίτλο «Οι γυναίκες και ο ρόλος τους στις αγροτικές περιοχές», παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο έκθεσης, οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για το 35% περίπου του συνολικού χρόνου εργασίας στη γεωργία, τη διεξαγωγή 54% της εργασίας μερικής απασχόλησης και το 31% της εργασίας πλήρους απασχόλησης, εξαιρώντας την οικογενειακή φροντίδα. Η έκθεση καλεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μέτρα που διευκολύνουν την ιδιοκτησία της γης και διευρύνουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, καθώς μόνο το 30% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ διοικείται από γυναίκες.

«Τα δικαιώματα των αγροτισσών εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται πλήρως», δήλωσε η εισηγήτρια Λίντια Σένρα Ροντρίγκεζ από τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, προσθέτοντας ότι, εφόσον δεν είναι ιδιοκτήτες της γης, δεν έχουν δικαιώματα στην παραγωγή, καθώς και στο εισόδημα. Παράλληλα, στην έκθεση υποστηρίζεται ότι το τοπικό γεωργικό μοντέλο σε αντίθεση με το βιομηχανικό εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των γυναικών, ενώ ανησυχίες εκφράζονται σχετικά με την υποεκπροσώπησή τους στους πολιτικούς και επιχειρηματικούς φορείς του τομέα, όπως οι γεωργικοί συνεταιρισμοί και τα συνδικάτα. Επιπλέον, τονίστηκε η αναγκαιότητα να προβλέπονται θεματικά υποπρογράμματα για τις γυναίκες αγρότισσες στο πλαίσιο του 2ου πυλώνα της ΚΑΠ. Υπενθυμίζεται ότι το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα υφιστάμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης έχει επισημανθεί σε πρόσφατη μελέτη του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.