Μέχρι 27 Μαρτίου οι αιτήσεις για άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Μέχρι 27 Μαρτίου οι αιτήσεις για άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης ανακοινώνεται ότι από 27 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου 2018 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (609/16822/14-02-2017 /ΦΕΚ Β’600) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr και είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του
κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους .

-Διαφήμιση-
Delegate