Μήτε φωνή, μήτε πρόγραμμα…

Μήτε φωνή, μήτε πρόγραμμα...
-Διαφήμιση-
Delegate

Η ΕΑΣ Καβάλας διά του προέδρου της, Κώστα Λεπίδα, έστειλε πριν από μερικές μέρες επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα την εξαίρεση του ηλίανθου από το νέο πρόγραμμα απονιτροποίησης.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι «η απονιτροποίηση στηρίζει τη βιωσιμότητα των μεγάλων καλλιεργειών στα προγράμματα αμειψισποράς και στηρίζει τη δυναμικότητα της πολυκαλλιέργειας του νομού». Οι αποδόσεις του ηλίανθου στην Καβάλα είναι από τις υψηλότερες στην Ελλάδα και, μάλιστα, η εμπορία του προϊόντος είναι διασφαλισμένη μέσα από συμβάσεις με εργοστάσια βιοκαυσίμων. Σημειώνεται, επίσης, ότι η ΕΑΣ Καβάλας έχει κύκλο εργασιών 45 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας 2.000 παραγωγούς σε ένα μεγάλο φάσμα πολυετών.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι «η εξαίρεση του ηλίανθου από το νέο πρόγραμμα απονιτροποίησης δημιουργεί ανισορροπία για τη σωστή εναλλαγή των καλλιεργειών και αδυνατίζει τη χρησιμότητα του προγράμματος στον Νομό Καβάλας». Στο κλείσιμο αυτής, η διοίκηση της ΕΑΣ ζητάει την ένταξη του ηλίανθου στο πρόγραμμα απονιτροποίησης.

-Διαφήμιση-

Μ.Α.