Ν. Χουντής: Δεν έχει ακόμη υποβληθεί στη Κομισιόν αίτημα χρηματοδότησης για τις πλημμύρες στη Πελ/νησο

Ν. Χουντής: Δεν έχει ακόμη υποβληθεί στη Κομισιόν αίτημα χρηματοδότησης για τις πλημμύρες στη Πελ/νησο
-Διαφήμιση-
Delegate

Λίγες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν έχει κατατεθεί ακόμα από την ελληνική πλευρά αίτημα για τις πλημμύρες στην Πελοπόννησο, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής, όπως προκύπτει από την απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Φιλ Χόγκαν.

Ειδικότερα, και όπως εξηγεί ο κ. Χουντής, μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσε σχετικά με τις τεράστιες καταστροφές που είχαν υποστεί υποδομές, κατοικίες, καλλιέργειες, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ, από τα καιρικά φαινόμενα στις αρχές Σεπτέμβρη σε περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, από την απάντηση του Ευρωπαίου Επίτροπου Γεωργίας, κ. Χόγκαν προκύπτει ότι:

Η Κομισιόν δηλώνει ότι δεν της έχει ακόμα παραδοθεί αίτημα χρηματοδότησης προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης (σ.σ. μέχρι την ημέρα σύνταξης της απάντησης 15.11.2016, δεν είχε συμβεί), και τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τα κονδύλια του Ταμείου Αλληλεγγύης, δεν έχει κάνει χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, για την πρόληψη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας.

-Διαφήμιση-
Delegate

Ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του τόνιζε ότι «η όποια εθνική στήριξη λάβουν οι αγρότες από τον ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ, δεν θα επαρκέσει για την πλήρη κάλυψη της ζημιάς που υπέστησαν, ενώ θα είναι και εξαιρετικά χρονοβόρα», και ζητούσε από την Κομισιόν να απαντήσει σχετικά με «τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ένα κράτος-μέλος, προκειμένου να τύχει της αλληλεγγύης της ΕΕ για άμεση αποκατάσταση του περιβάλλοντος και θωράκιση των περιοχών από μελλοντικές καταστροφές ανάλογου μεγέθους» καθώς και εάν «έχει εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον η Ελλάδα για την αποζημίωση των ανωτέρω καταστροφών».

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο κ. Hogan, «αν η συγκεκριμένη περίπτωση πλημμύρας στην οποία αναφέρεται o κ. βουλευτής μπορεί να λάβει στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) μπορεί να αξιολογηθεί αν και όταν οι ελληνικές αρχές υποβάλουν αίτηση. Για να χαρακτηριστεί ως περιφερειακή καταστροφή, η συνολική άμεση ζημία πρέπει να υπερβαίνει το 1,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της περιφέρειας. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον κανονισμό του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, η Επιτροπή θα καθορίσει το ποσό της ενίσχυσης και θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ αναλόγως. Κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας απάντησης, η Επιτροπή δεν έχει λάβει αίτηση ενίσχυσης για το συγκεκριμένο συμβάν».

Επιπλέον, ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ότι «κατά την περίοδο 2014-2020, περίπου 400 εκατ. ευρώ διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την «προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων». Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από το ΤΑΕΕ, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές θα πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΤΠΑ και του ΤΣ για επενδύσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας».