Νέα εφαρμογή για τη δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού

Νέα εφαρμογή για τη δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Με τρία βήματα, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορούν να δηλώσουν τον ακατάσχετο λογαριασμό τους όσοι δεν το έχουν πράξει μέχρι στιγμής.

Η εν λόγω υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

-Διαφήμιση-

Η διαδικασία έχει ως εξής:
-Συμπληρώνεται το ΙΒΑΝ του λογαριασμούΣυμπληρώνω  τον IBAN λογαριασμό
-Επιλέγεται το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης
-Επιλέγεται η «Αποθήκευση»

Για τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί, το προς εκτύπωση αποδεικτικό γνωστοποίησης / δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί από τον αιτούντα στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες, μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα για την πλήρη εφαρμογή των ειδικότερα οριζόμενων στην ΠΟΛ 1182/2014 (ΦΕΚ Β 2025). H ισχύς του άρχεται από την επομένη ημέρα προσκόμισής του στο πιστωτικό ίδρυμα.

Αντίθετα, για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ενταχθεί, δεν απαιτείται προσκόμιση του αποδεικτικού γνωστοποίησης στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα και ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του από την εφαρμογή.di

(Με πληροφορίες από dikaiologitika.gr)

-Διαφήμιση-
Delegate