Πότε αναμένεται καινούργια πρόσκληση για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών;

-Διαφήμιση-
Delegate

Γνωρίζετε πότε θα υπάρξει καινούργια πρόσκληση για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών;

Τάκης, Άργος

Στις αρχές Μαΐου, ολοκληρώθηκε και η δεύτερη πρόσκληση για νέους αγρότες σε ορισμένες περιφέρειες της Ελλάδας, ενώ για αρκετούς επιλαχόντες σε άλλες περιοχές αναζητούνται οι πόροι με τους οποίους θα καλυφθούν οι ανάγκες τους. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα, ελλείψει κονδυλίων, δεν αναμένεται πρόσκληση για νέους αγρότες.