Νέοι αγρότες: Εγγυητές της διατήρησης ενός βιώσιμου πλανήτη

Οι φύλακες της ευρωπαϊκής υπαίθρου και του περιβάλλοντος

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Το «κλειδί» για την αναζωογόνηση και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αποτελούν οι νέοι αγρότες της Ευρώπης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη και την ενίσχυση του ρόλου τους. Η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης μπορεί να συμβάλει σε μια συνολική αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη, η δημογραφική αλλαγή και η παρακμή των αγροτικών πληθυσμών αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς επηρεάζουν σημαντικά και σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές επιδόσεις πολλών αγροτικών περιοχών. Για να διατηρηθούν «ζωντανές» οι αγροτικές περιοχές της χώρας, θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα η παροχή σημαντικών κινήτρων ένταξης νέων αγροτών και κτηνοτρόφων στον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μόνο το 7% των γεωργών της ΕΕ είναι κάτω από την ηλικία των 35, σε σύγκριση με το 1/3 πάνω από την ηλικία των 65 και μισό πάνω από την ηλικία των 55. Οι νέοι αγρότες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επαρκή προμήθεια τροφίμων για τους πολίτες της ΕΕ όσο και για την ασφάλεια των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι η γεωργία είναι στη ρίζα του εφοδιασμού τροφίμων. Ως εκ τούτου, η ανανέωση των γενεών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας και την εξασφάλιση της παροχής αξιόπιστων, υγιεινών και θρεπτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές. Οι νέοι αγρότες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στη διαμόρφωση της υπαίθρου και στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η εγκατάλειψη της γης, για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

«Καθώς κοιτάζουμε να βρούμε λύσεις που θα τροφοδοτούν έναν κόσμο των εννέα δισεκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι το 2050, η νέα γενιά μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη παγκόσμιας ανάπτυξης. Οι νέοι αγρότες είναι οι φύλακες της ευρωπαϊκής υπαίθρου και του περιβάλλοντος… Είναι το κλειδί για το όραμα διατήρησης ενός βιώσιμου πλανήτη, της μελλοντικής σίτισης του κόσμου», επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων (CEJA).

Νικολέτα Τζώρτζη

-Διαφήμιση-
Delegate