Νέοι κανόνες για την ηλεκτρονική πιστοποίηση των εισαγωγών βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη

Σκοπός να αποφευχθούν οι απάτες

Νέοι κανόνες για την ηλεκτρονική πιστοποίηση των εισαγωγών βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη
-Διαφήμιση-
Delegate

Με στόχο την βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των βιολογικών προϊόντων, την ενίσχυση της ασφάλειας τους απέναντι στους καταναλωτές αλλά και την μείωση των πιθανών απατών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης για τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα. Μετά από συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και το αίτημα των Υπουργών των κρατών-μελών ήδη από το 2011 για την παρακολούθηση των κινήσεων των βιολογικών προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει σε εφαρμογή, σε έξι μήνες, το καινούργιο σύστημα πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Οι αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν θα μειώσουν επίσης τα διοικητικά κόστη για τις επιχειρήσεις αλλά θα παρέχουν και ολοκληρωμένα στατιστικά δεδομένα των εισαγωγών βιολογικών προϊόντων.

Η διαδικασία

Στην πράξη, οι αλλαγές θα απαιτούν την εισαγωγή των πιστοποιήσεων για τα βιολογικά προϊόντα στο σύστημα TRACES (Έλεγχος Εμπορίου και Σύστημα Ειδικών), το υπάρχον δηλαδή ηλεκτρονικό σύστημα της ΕΕ για τις μετακινήσεις και τον εντοπισμό των τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το συγκεκριμένο σύστημα διευκολύνει το εμπόριο, επιτρέποντας τους εμπορικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν εύκολα πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις των αποστολών τους. Επίσης, επιταχύνει τις διοικητικές διαδικασίες, ενώ συγχρόνως διευκολύνει την ταχεία αντίδραση σε απειλές για την υγεία εντοπίζοντας τις κινήσεις των φορτίων.

Μετά την έναρξη της εφαρμογής στις 19 Απριλίου 2017 οι κανόνες προβλέπουν μια μεταβατική περίοδο 6 μηνών, κατά την οποία θα χρησιμοποιούνται τόσο έντυπη όσο και ηλεκτρονική πιστοποίηση. Από 19 Οκτωβρίου του 2017 οι εισαγωγές βιολογικών προϊόντων θα καλύπτονται μόνο μέσω ηλεκτρονικής πιστοποίησης.

-Διαφήμιση-

O Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Φιλ Χόγκαν ανέφερε πως το καινούργιο αυτό σύστημα θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό του τομέα για την παρακολούθηση των εισαγωγών των βιολογικών προϊόντων. Ο εκσυγχρονισμός αυτός θα απλοποιήσει τις διαδικασίες για τους επιχειρηματίες αλλά θα διευκολύνει και το εμπόριο. Τέλος θα ενισχύσει τη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.