Συμμετοχή στο πρόγραμμα νέων αγροτών χωρίς απολυτήριο στρατού

-Διαφήμιση-
Delegate

Μπορεί να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες χωρίς να έχει απολυτήριο στρατού;

Αθανάσιος από Αγιά

Απάντηση

-Διαφήμιση-

Το απολυτήριο στρατού δεν αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας, που σημαίνει ότι ένας υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει κανονικά χωρίς να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Φυσικά, αυτό δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις που οφείλει να εκπληρώνει ο παραγωγός (π.χ. να καταρτιστεί).