Νέος Επενδυτικός: 100.000 € το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων για συνεταιρισμούς

Δημοσιεύθηκε ο Νέος Επενδυτικός Νόμος. Τι προβλέπει για την αγροδιατροφή
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Στην πραγματοποίηση πολλών νέων επενδύσεων στοχεύει ο νέος αναπτυξιακός νόμους που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Βουλής με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων γίνεται γνωστό ότι, το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων ορίζεται με Βάση το μέγεθος του φορέα, δηλαδή:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ, β. για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), στο ποσό των 250.000 ευρώ, γ. για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

δ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις ομάδες παραγωγών (ΟΠ) και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Νωρίτερα, το ypaithros.gr έγραφε:

Και το μεταναστευτικό θα παίξει το ρόλο του, για την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ενώ καταργείται κι η υποχρεωτικότητα της ίδιας συμμετοχής.

Περιοχές που έχουν επιβαρυνθεί με μεγάλες μεταναστευτικές ροές θα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για επιλεξιμότητα στο νέο ΕΣΠΑ, γεγονός που αφορά φυσικά και πολλές αγροτικές περιοχές (Κιλκίς, Πέλλα κ.ά.) και  κατά κόρον νησιωτικές.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο νέο επενδυτικό νόμο, που κατατέθηκε στη Βουλή , στον οποίο το ενδιαφέρον στρέφεται στη διάχυση πόρων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ τίθεται πλέον και το κριτήριο της αποδοτικότητας.

Μεταξύ άλλων, τίθεται πλαφόν στο ύψος των ενισχύσεων, που μπορεί να λάβουν τα μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια κι ορίζονται ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης στη βάση των επιδόσεων των επιχειρήσεων:

  • Εξωστρέφεια, συγχωνεύσεις, χωρική βάση, δηλαδή ορεινές, παραμεθόριες περιοχές αλλά κι όσες έχουν αυξημένο μεταναστευτικό φόρτο, αγροδιατροφή.
  • Καθιερώνονται και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και καταργείται ο υποχρεωτικός κανόνας της ίδιας συμμετοχής.
  • Δίνεται έμφαση στην καινοτομία, η οποία αποτελεί μια από τις βασικές πτυχές στο νέο επενδυτικό νόμο, για να ενισχυθούν επιχειρήσεις.
  • Στροφή δίνεται σε σχήματα που είναι κλαδικά, τοπικά , συνεργατικά και παραγωγικές αλυσίδες αξίας που στοχεύουν στην αύξηση και στην προστασία της απασχόλησης.

Δείτε εδώ ολόκληρο τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στην ιστροσελίδα της Βουλής

Άννα Στεργίου

Νωρίτερα το ypaithros.gr έγραφε: 

Αλλαγές φέρνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που φέρει τη σφραγίδα Σταθάκη ενώ μέσα στο κείμενο του επενδυτικού νόμου, αφήνονται αιχμές για το πώς διαχειρίζονταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Όπως αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση, μια ομάδα ολίγων είχε το 8,1% των συνολικών ενισχύσεων κι απορρόφησε πάνω από 1 δις ευρώ. Για την ακρίβεια στην  αιτιολογική έκθεση τονίζεται πως η κατεύθυνση πλέον είναι προς την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται κι ο αγροτοδιατροφικός τομέας, που θεωρείται σύμφωνα με όλες τις μελέτες στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Η έμφαση στο νέο επενδυτικό νόμο είναι στην οικονομία (πόσο μπορεί μια επένδυση να βοηθήσει οικονομικά), στην κοινωνία με θέσεις εργασίας και στην καινοτομία.

Αντίθετα, όπως υπογραμμίζεται στο κείμενο του επενδυτικού νόμου,  έξι επιχειρηματικοί όμιλοι , ένας στον τουρισμό και πέντε στην ενέργεια είχαν ενισχυθεί για 133 επενδυτικά σχέδια με 0,9% του συνόλου τριών αναπτυξιακών νόμων.

Διαχρονικά περιοχές που δεν είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν μεγάλες επενδύσεις ήταν το Βόρειο Αιγαίο, η Ήπειρος και τα Ιόνια Νησιά. Υπάρχουν ωστόσο κι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, όπως π.χ. στη Στερεά Ελλάδα με άλλους νομούς να έχουν επενδύσεις και γειτονικούς να μην   εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

Πιο «κοστοβόρες» επενδύσεις χωρίς ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα στις θέσεις απασχόλησης, που απ΄ ό, τι φαίνεται θα πάνε σε δεύτερη μοίρα ήταν αυτές στο χώρο της ενέργειας.  Αθροιστικά τα ξενοδοχεία και η ενέργεια /φυσικοί πόροι (ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό) απορρόφησαν  το 58% των κεφαλαίων. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, «ο κλάδος της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος είχε αμελητέα επίπτωση στη δημιουργούμενη απασχόληση, καθώς δημιούργησε μόλις το 519 θέσεις εργασίας ενώ κάθε μία από αυτές κόστισε 3,2 εκατομμύρια ευρώ». 

Άννα Στεργίου

-Διαφήμιση-
Delegate