Χ. Μπαρλιάς: Ο Νέος Συνεταιριστικός Φορέας κάνει τα πρώτα του βήματα

Νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, νέες προοπτικές

Ο Νέος Συνεταιριστικός Φορέας κάνει τα πρώτα του βήματα
Χρήστος Μπαρλιάς, πρόεδρος της ΕΑΣ Κορινθίας, ΑΕΣ ΑΕ
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Το ταξίδι των συνεταιρισµένων αγροτών ξεκίνησε πριν από τρεις µήνες, και σε 2-3 ηµέρες ο νέος φορέας τους καταθέτει τον καταστατικό χάρτη για τη νοµιµοποίησή του. Πάνω από 68 συνεταιρισµοί πήραν απόφαση ένταξης ως ιδρυτικά µέλη. Η αποδοχή του είναι καθολική, ο νέος φορέας έχει γεωγραφική διασπορά και εκπροσωπεί το σύνολο των προϊόντων της αγροτικής οικονοµίας, από τον Έβρο έως την Κρήτη. Το όνοµα του, ΣΑΣΟΕΕ: «Σύνδεσµος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας». Άµεσα, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του µεγάλου ταξιδιού.

Το επόµενο βήµα, η ενηµέρωση και εγγραφή όλων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και η εκλογή, από τους αντιπροσώπους, προέδρου και διοικητικού συµβουλίου του ΣΑΣΟΕΕ. Μόλις ξεκινήσαµε. Τα µεγάλα προβλήµατα στον ανηφορικό δρόµο που επιλέξαµε είναι ΜΠΡΟΣΤΑ.

Εισροές γεωργικής παραγωγής

Η εξέλιξη του κόστους των εισροών στη γεωργική παραγωγή αποτελούσε και αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα, που αφορά όλους τους εταίρους του αγροτικού τοµέα. Στη διαπίστωση αυτή, εξάλλου, καταλήγει η σχετικά πρόσφατη µελέτη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία περιλαµβάνονται αναλυτικά στοιχεία σε ορισµένες κρίσιµες εισροές (σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, ζωοτροφές, ενέργεια, λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) από την πλευρά της ζήτησης, ενώ αναλύεται και ο βαθµός συγκέντρωσης της προσφοράς, που παραµένει ιδιαίτερα υψηλός στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στην ενέργεια. Είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για ένα από τα κύρια θέµατα, που πρέπει να καθορίσουµε πολιτική.

Εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών 
- διατροφικών προϊόντων

Η εφοδιαστική αλυσίδα του αγροδιατροφικού κλάδου, που, όπως είναι γνωστό, συνδέει τρεις σηµαντικούς τοµείς της ευρωπαϊκής οικονοµίας (τη γεωργία, τον κλάδο µεταποίησης τροφίµων και ποτών και τον διανεµητικό κλάδο), αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους και πλέον σηµαντικούς τοµείς. Παρά το σηµαντικό του µέγεθος, ο αγροδιατροφικός κλάδος αντιµετωπίζει κρίσιµες προκλήσεις, που αφορούν κυρίως τη διατροφική επάρκεια, την αστάθεια των τιµών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του, αλλά και πολύχρονες αδυναµίες, που συνδέονται µε ανισορροπίες στην παραγωγική πλευρά της αλυσίδας εφοδιασµού.

Περί ηθικής αγροτικού εισοδήµατος

Αναµφισβήτητα, η σηµαντικότερη διαχρονική επιδίωξη του συνεταιρίζεσθαι είναι η διασφάλιση για τους αγρότες ενός ικανοποιητικού εισοδήµατος, µε σεβασµό στο περιβάλλον και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Δεδοµένης της φύσης της αγροτικής δραστηριότητας και προκειµένου να υπηρετηθεί αυτή η επιδίωξη, το συνεταιριστικό κίνηµα όφειλε και οφείλει να προσαρµόζεται συνεχώς στις εκάστοτε εξελίξεις, πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές, τεχνολογικές κ.λπ.

Οι αγρότες έχουν ανάγκη µιας στεντόρειας συνεταιριστικής φωνής που θα ακούγεται συνεχώς και όχι ευκαιριακά, που θα παρεµβαίνει, θα απαιτεί, θα διεκδικεί και θα κερδίζει τα αυτονόητα. Αυτή η φωνή, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα πετύχει την ανατροπή.

Στο διά ταύτα λοιπόν, η νέα συνεταιριστική φωνή θα στηριχθεί αποκλειστικά στις δικές της εισφορές, όσων επιθυµούν και µπορούν να τη στηρίξουν, και αυτό θα είναι το κλειδί για την αγροτική επανεκκίνηση της χώρας. Η τρισάθλια συντεχνιακή και δηµοσιοϋπαλληλική λειτουργία, βασισµένη στη δηµόσια επιχορήγηση, τελείωσε οριστικά και αµετάκλητα. Οι καθρέπτες λοιπόν έσπασαν, χαµένος κόπος οι προσπάθειες επιστροφής στο παλιό, η ανάγκη της δηµιουργίας και της προόδου είναι επιτακτική.

  • Χρήστος Μπαρλιάς
-Διαφήμιση-
Delegate