Οδηγίες και διευκρινήσεις από το ΥπΑΑΤ σχετικά με την ένταξη στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Οδηγίες και διευκρινήσεις από το ΥπΑΑΤ σχετικά με την ένταξη στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Απαντήσεις σε 22 κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την ένταξη στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», παρέχει μέσω της ιστοσελίδας του το ΥπΑΑΤ.
 
Για παράδειγμα στο ερώτημα αν: «Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων αναφέρουν ότι διατηρείται σταθερό το είδος των ζώων. Το ερώτημα είναι αν πρέπει να διατηρείται σταθερός και ο αριθμός των ζώων π.χ. με υποχρέωση αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου κάθε έτος σε περίπτωση που αυτό μειώνεται ή αυξάνεται αντίστοιχα», το ΥπΑΑΤ απαντά: «Όχι, ο αριθμός των ζώων μπορεί να αλλάζει, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία».

Δείτε εδώ αναλυτικά όλες τις απαντήσεις που δίνει το ΥπΑΑΤ σε ότι έχει να κάνει με την ένταξη στις βιολογικές καλλιέργειες