Οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές κέρδισαν τις εντυπώσεις στη Sial 2016

Οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές κέρδισαν τις εντυπώσεις στη Sial 2016
-Διαφήμιση-
Delegate

Το έντονα εξωστρεφές προφίλ του επιβεβαίωσε, για άλλη μια φορά, ο εγχώριος κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στη διεθνή έκθεση “Sial 2016” στο Παρίσι.

Ο κλάδος έδωσε δυναμικό παρόν στη μεγαλύτερη ίσως έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο, αποδεικνύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις και στην ισχυροποίηση της θέσης των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών στις διεθνείς αγορές. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση µε θέµα «Οι παγκόσµιες εξαγωγές ελληνικών επιτραπέζιων ελιών: από τον φυσικό πλούτο στην οικονοµική επιτυχία», παρουσία ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων – µελών της ΠΕΜΕΤΕ, γαλλικών εισαγωγικών εταιρειών τροφίµων και εκπροσώπων του χώρου εστίασης.

-Διαφήμιση-
Delegate

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι και την Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, Τυποποιητών, Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), µε την ευγενική υποστήριξη του “Enterprise Greece”, της “Promosolution” και του SOPEXA.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η η Σύµβουλος ΟΕΥ Α´ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι, κυρία Ευφροσύνη Μητά, η οποία υπογράμμισε τη συνολικά ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία το 2015 (+2,3% σε σχέση µε

το 2014), με τις επιτραπέζιες ελιές να καταλαµβάνουν την τρίτη θέση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ, κ. Νέλος Γεωργούδης, αναφέρθηκε στη συνεχή αναβάθµιση της εικόνας του σηµαντικού για την ελληνική οικονοµία προϊόντος. Παράλληλε τόνισε τις προσπάθειες που γίνονται από την ΠΕΜΕΤΕ, σε συνεργασία µε τις ελληνικές αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα που απασχολούν τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο πρόεδρος της Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ), κ. Γεώργιος Ντούτσιας, ως βασικός οµιλητής της εκδήλωσης, ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές αποτελούν τον εθνικό πλούτο της χώρας. Αναφέρθηκε στις ελληνικές ποικιλίες επιτραπέζιας ελιάς, στη

γεωγραφική κατανοµή τους στο σύνολο της χώρας, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και στην παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Τόνισε δε ότι στις βασικές προτεραιότητες της ΔΟΕΠΕΛ εντάσσεται τόσο η επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το προϊόν στις εξαγωγές, όσο και η ανταπόκριση στις διεθνείς προκλήσεις και τον ανταγωνισµό µε ενδυνάµωση της θέσης της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς και όχηµα τη φυσικότητα, τη διασύνδεση µε τον τουρισµό και την εστίαση, αλλά και τη καλλιέργεια σχέσεων µε τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Μετά το πέρας των οµιλιών, ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των παρευρισκοµένων που εστιάστηκε κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές µπορούν να αυξήσουν ακόµη περισσότερο τη θέση τους στη γαλλική αγορά, λαµβάνοντας υπόψη τις καταναλωτικές συνήθειες των Γάλλων, αλλά και τα ζητήµατα ανταγωνισµού.