Οι περιπέτειες του Νευρόσπαστου Γκούφη

Οι περιπέτειες του Νευρόσπαστου Γκούφη
-Διαφήμιση-
Delegate

Όσο δικαιούται κάθε έντυπο να αυτοπροσδιορίζεται, άλλο τόσο οφείλει και να το αποδεικνύει με συνέχεια και συνέπεια, δίνοντας δείγματα γραφής σε ανάλογη  κατεύθυνση. Η αίσθηση που υπάρχει σε πολλούς για τον Νευρόσπαστο Γκούφη της  δημοσιογραφίας, συνδέεται  με την υπεράσπιση του  κατεστημένου συστήματος των εισροών  και του δικτύου που έχουν διαρθρώσει και τους εξυπηρετεί. Οι εισροές είναι 5,3 δισ. ευρώ το έτος, έχουν ενδιαφέρον για το σαΐνι.

Όσοι είναι δύσπιστοι για τον Νευρόσπαστο Γκούφη, μπορούν να διαβάσουν τους σκοπούς της εταιρείας του(καταστατικό), την έκδοση εφημερίδας και site για τον αγροτικό τομέα και ταυτόχρονα τα παρακάτω:

  • Η παραγωγή και η εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων καθώς και αγροτικών εφοδίων.
  • Η παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
  • Η αγορά και η εκμετάλλευση αγροτικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, αστικών ακινήτων, τουριστική και αγροτουριστική εκμετάλλευση.
  • Η διενέργεια πράξεων διαμεσολάβησης μεταξύ τρίτων προς εκμετάλλευση ακινήτων.
  • Η κατασκευή, μεταποίηση, εμπορία και  διακίνηση αγροτικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, κτηνοτροφικών μηχανημάτων, εξοπλισμού αλιευτικών εκμεταλλεύσεων και αλιευτικών σκαφών.

Όλα, δηλαδή, ένα συνονθύλευμα: εφημερίδα, site, και όλες οι εισροές ως παραγωγή, εμπορία, αγορά ακινήτων και διαμεσολάβηση μεταξύ τρίτων, διακίνηση αγροτικών μηχανημάτων και εκμετάλλευση αλιευτικών σκαφών.

-Διαφήμιση-

Οι πονηριές του εκδότη συνεχίζονται και στις 16/09/2013 έκανε τροποποίηση καταστατικού, συμπληρώνοντας στους σκοπούς της εταιρείας του τα εξής:

Δραστηριότητα στην παραγωγή, διαχείριση, εμπορία, εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας,  με χρήση ανανεώσιμων πηγών, φωτοβολταϊκά συστήματα – πάρκα ειδικές εγκαταστάσεις, γεωθερμικές εγκαταστάσεις, και εγκατάστασης ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου ή της βιομάζας.
 
Μήπως δεν καταλάβατε ποιοι είχαν ασχοληθεί μαζικά με το σπορ των φωτοβολταικών; Ναι καλά καταλάβατε, «η παρέα του Αγρινίου».

Αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννάν οι κότες!!!  Από τα 135 δις που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο αγροτικός τομέας, το σύστημα αυτό πήρε το μεγαλύτερο ποσό και η χώρα βρίσκεται σε αυτή τη κατάσταση που γνωρίζουμε. Λέτε αυτός ο έρωτας του Νευρόσπαστου Γκούφη για τη «δημοσιογραφία»  να γίνεται με το αζημίωτο;