Ομάδες Εργασίας συστήνει το ΥΠΑΑΤ για βαμβάκι και για γαλα/γο κτηνοτροφία

Ομάδες Εργασίας συστήνει το ΥΠΑΑΤ για βαμβάκι για γαλα/γο κτηνοτροφία
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας σχετικά με τον τομέα του βαμβακιού καθώς επίσης και για την υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, έργο της πρώτης Ομάδας είναι:

  • η ανάλυση και εξέταση όλων των προβλημάτων που αφορούν στην αλυσίδα παραγωγής βάμβακος, στη βελτίωση της ποιότητας, στην ταξινόμηση – τυποποίηση, μεταποίηση και βιομηχανική του επεξεργασία, στη στήριξη του τομέα και στη λειτουργία της Δ.Ο.Β. 
  • η κατάθεση προτάσεων για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων.
-Διαφήμιση-

Έργο της δεύτερης Ομάδας είναι:

  • είναι η μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, της μεταποίησης στους τομείς Βοοτροφίας και Αιγοπροβατοτροφίας καθώς και της ανάλυσης των σχετικών στοιχείων. Στόχος της μελέτης είναι η υποβολή προτάσεων με σκοπό την βελτίωση της ιχνηλασιμότητας, του εξορθολογισμού του κόστους παραγωγής, της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, της σχέσης προσφοράς- ζήτησης στις κατηγορίες μεταποιημένων προϊόντων (από εγχώριο γάλα, εισαγόμενο ή πρόσμιξη), των εισαγωγών γάλακτος (ποσότητες, τιμές και τρόποι ελέγχου), των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος και των προϊόντων και τέλος της προβολής των προϊόντων γάλακτος.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την ανακοίνωση για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για το βαμβάκι

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την ανακοίνωση για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την γαλακτοπαραγωγό κτηνοτροφία

-Διαφήμιση-
Delegate