ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτό είναι το έντυπο των ενστάσεων για την εξισωτική αποζημίωση του 2016

-Διαφήμιση-
Delegate

Από την Τετάρτη 16/11 οι αγρότες που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 (εξισωτική αποζημίωση) για αποζημιώσεις μπορούν εντός 10 ημερών να υποβάλλουν ενδεχόμενες ενστάσεις.

Οι προσφυγές υποβάλλονται, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αναγραφόμενη στους πίνακες ημερομηνία, είτε απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων με την υποχρέωση των τελευταίων να τις αποστέλλουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Δείτε εδώ το έντυπο των ενστάσεων για την εξισωτική αποζημίωση του 2016