ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπόλοιπα συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2015 ύψους 49 εκατ. ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπόλοιπα συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2015 ύψους 49 εκατ. ευρώ
-Διαφήμιση-
Delegate

Και υπόλοιπα συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2015 περιλάμβαναν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τα συνολικά 68 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1 και 14 Οκτωβρίου 49 εκατ. ευρώ περίπου αφορούν υπόλοιπα συνδεδεμένων καθεστώτων του 2015.

Αυτά έχουν να κάνουν με ενισχύσεις στα αιγοπρόβατα, στα βοοειδή, στο βαμβάκι, στο φασόλι, στην βιομηχανική τομάτα, στο σιτάρι κ.ά.