ΠΑΑ 2007-2013: Δεν έπιασαν τόπο 4,1 δισ. ευρώ

ΠΑΑ 2007-2013: Δεν έπιασαν τόπο 4,1 δισ. ευρώ

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία της αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007 – 2013. Χωρίς να υποβαθμίζεται η επίπτωση της βαθιάς κρίσης που διέρχεται η χώρα, οι δράσεις του προγράμματος, οι πληρωμές του οποίου τελικά ανήλθαν στα 4,1 δισ. ευρώ, δεν συνέβαλαν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της υπαίθρου στον αναμενόμενο βαθμό.

Επιπλέον, βασικά μέτρα, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, η Εγκατάσταση των νέων, η Μεταποίηση, τα Αγρο-περιβαλλοντικά, υστέρησαν στην επίτευξη τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών στόχων που είχαν τεθεί.

Τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης, που συντάχτηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιώτη μελετητή και αποτελεί επίσημο έγγραφο της διαδικασίας αξιολόγησης της Ε.Ε., στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί.

gaia-sense