Παρατάσεις για τις αιτήσεις πληρωμής γεωργοπεριβαλλοντικά του 2015

Δέσμευση 130 εκατ. ευρώ για γεωργοπεριβαλλοντικά του 2015
-Διαφήμιση-
Delegate

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιος Καπρέλης «παρατείνεται το χρονικό διάστημα της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015 (σ.σ. για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του ΠΑΑ), σε 40 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης υποβολής.

Η παράταση αφορά τις εξής δράσεις:

  • 1.1 – Βιολογική Γεωργία 1.2
  • Βιολογική Κτηνοτροφία 1.4
  • Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές 2.1
  • Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών 2.3Α – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού 2.3B
  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων 3.1
  • Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων 4.1
  • Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας 4.2
  • Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας

Δείτε τον σχετικό πίνακα με τις παρατάσεις υποβολής αιτήσεων πληρωμής για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα