Παράταση έως 31/12017 για Ταμείο Εγγυοδοσίας και Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Παράταση έως 31/12017 για Ταμείο Εγγυοδοσίας και Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
-Διαφήμιση-
Delegate

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017 παρατείνονται τα προγράμματα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», «Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα» και «Ταμείο Εγγυοδοσίας» του ΕΤΕΑΝ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υποστήριξης της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις για χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.

Η παράταση υποβολής αιτήσεων αφορά στα δανειοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και «Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα» και το «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ».Η παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων συνεπάγεται την αντίστοιχη παράταση της παραλαβής των αιτήσεων επιχειρήσεων από τις τράπεζες, για περίπου ακόμη ένα τρίμηνο.

-Διαφήμιση-

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ  (www.etean.com.gr) ή να επισκέπτονται τα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών.