Στις 15/7 ξεκινάει η υποβολή δηλώσεων για τα αγροπεριβαλλοντικά

παράταση ηια τα αγροπεριβαλλοντικά
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Για τις 15 Ιουλίου μετατίθεται με νέα τροποποιητική απόφαση η έναρξη της υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής του 2015 για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, που επρόκειτο να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 6/6.

Πρόκειται για τα εξής μέτρα: βιολογική γεωργία και νιτρικά (πενταετία), βιολογική κτηνοτροφία, αμειψισπορά με καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές (πρώτη και δεύτερη πρόσκληση), ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού (και οι τρεις προσκλήσεις) και ολοκληρωμένη τεύτλων (πρώτη και δεύτερη πρόσκληση).

 Επιπλέον στις 16 Αυγούστου ξεκινάει η υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής του 2015 για τη διατήρηση των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών και για τις 2 Ιανουαρίου του 2017 τη διατήρηση της πρακτικής για τον αμπελώνα Θήρας.

Δείτε εδώ την τροποποιητική απόφαση

-Διαφήμιση-
Delegate