ΠΕ Έβρου: Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων

ΠΕ Έβρου: Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων
-Διαφήμιση-
Delegate

Ενόψει της έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου 2016 – 2017, ανακοινώνεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ότι οι βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων θα χορηγούνται μόνο κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 436/2009 και το άρθρο 11 της ΥΑ 1011/21054/18-02-16 (ΦΕΚ 486Β), η δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική, διαφορετικά οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων αποκλείονται από όλα τα προγράμματα που αφορούν την αμπελοκαλλιέργεια.

Ως εκ τούτου οι αμπελοκαλλιεργητές καλούνται, μέσω ανακοίνωσης, να προσέρθουν εγκαίρως, από τις 3 Οκτωβρίου 2016, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Έβρου ή και στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α.Δ. Ταυτότητας ή δίπλωμα) για να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων.

Οι βεβαιώσεις για κάτω από ένα στρέμμα θα δίνονται από τους Δήμους και από τις Δημοτικές Ενότητες του κάθε Δήμου.