Τα 5 οφέλη της ήπιας εκτροφής πουλερικών

Καταναλωτές και έρευνες απορρίπτουν την εντατική εκτροφή κοτόπουλων

Τα πέντε οφέλη της ήπιας εκτροφής πουλερικών

Την αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών για πουλερικά που εκτρέφονται με ήπιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με τις εντατικές μεθόδους πάχυνσης, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά και τα οφέλη που προκύπτουν από τη βραδύτερη ανάπτυξη των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής σε πτηνοτροφικές μονάδες πάχυνσης, επεσήμαναν ειδικοί επιστήμονες γενετικής βελτίωσης που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πτηνοτροφίας, κατά τις εργασίες της Συνόδου για την Προώθηση των Προϊόντων Κοτόπουλου, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, από έρευνες και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, οι μέθοδοι της αργής ανάπτυξης των πτηνών οδήγησαν σε πέντε βασικά χαρακτηριστικά συμπεράσματα και οφέλη που επικεντρώνονται στα εξής:

1Διαφοροποίηση των προϊόντων – Ζήτηση καταναλωτών:

Οι ιθύνοντες τονίζουν ότι ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές σήμερα ανησυχούν για το πώς εκτρέφονται τα ζώα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και προτίμηση στην αγορά προϊόντων που προέρχονται από μονάδες, που ακολουθούν πιο ήπιες μεθόδους εκτροφής.

2Βιωσιμότητα των μονάδων

Οι κάτοχοι των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που ακολουθούν την ήπια εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, απολαμβάνουν τα τελευταία χρόνια οικονομικά οφέλη από την αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων τους, ενώ μειώνονται οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι πτηνοτρόφοι σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα.

3Ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος

Έρευνες έδειξαν ότι οι αργοί ρυθμοί ανάπτυξης και πάχυνσης σε κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής (εφαρμόστηκαν σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Γαλλία) συνέβαλαν θετικά στην καλύτερη ανάπτυξη του σκελετού των πτηνών και, επομένως, στην καλύτερη κατάσταση της υγείας των πουλερικών. Παράλληλα, οι αργές μέθοδοι εκτροφής συμβάλλουν και στην καλύτερη ποιότητα παραγομένου κρέατος, καθώς διαπιστώθηκε υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες σε σύγκριση με τα συμβατικά κοτόπουλα πάχυνσης.

4Μείωση στη χρήση αντιβιοτικών σκευασμάτων

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία, παρατηρήθηκε ότι στη μέθοδο της αργής ανάπτυξης σε εκτροφές με κοτόπουλα πάχυνσης απαιτήθηκε έξι φορές λιγότερη αντιβιοτική θεραπεία, σε σύγκριση με τη χορήγηση αντιβιοτικών σε πουλερικά που διαβιούν σε εντατικές και συμβατικές εκτροφές.

5Διαβίωση των ζώων

Οι ειδικοί επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι οι αργοί ρυθμοί ανάπτυξης στην πάχυνση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής συμβάλλουν στην καλή διαβίωση των πουλερικών. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζουν ότι, σύμφωνα με μελέτες που διεξήχθησαν από ινστιτούτα ερευνών για την κτηνοτροφία, προέκυψε ότι τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής που αναπτύχθηκαν με βραδείς ρυθμούς είχαν πέντε φορές λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιακές και αγγειακές παθήσεις. Παράλληλα, από έρευνες διαπιστώθηκε ότι η αργή ανάπτυξη των κοτόπουλων πάχυνσης συνέβαλε στη σημαντική μείωση (κατά τρεις φορές λιγότερο) των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα πουλερικά στα πόδια.