Περισσότερες γυναίκες στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών επιδιώκει η πολιτεία

Συμφωνήθηκε η δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας

Περισσότερες γυναίκες στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών επιδιώκει η πολιτεία
-Διαφήμιση-
Delegate

Στο πλευρό των νέων-νεοεισερχόμενων γυναικών που θέλουν να στραφούν στον αγροτικό τομέα βρίσκεται η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών στην ύπαιθρο.

Ήδη, βρίσκονται σε επαφή με αρμόδια στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να συντονίσουν τις δράσεις τους, ενόψει και του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, για την παροχή άμεσης ενημέρωσης στις νέες αγρότισσες, ώστε να αξιολογούν άρτια το επιχειρηματικό ρίσκο και τους παράγοντες επιτυχίας.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας, με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενεργή συμμετοχή των αγροτισσών στη λειτουργία και στη διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

-Διαφήμιση-

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας, κοινοποίησε την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 45% του συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν οι γυναίκες, οι οποίες συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο κάθε χρόνο στον αγροτικό τομέα.

Άνω του 1/3 των αγροτισσών απασχολείται στη φυτική και τη ζωική παραγωγή, ενώ το μισό του εργαζόμενου πληθυσμού των αγροτισσών απασχολείται στη βιομηχανοποίηση και τις υπηρεσίες που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα ποτά.

Αρκεί να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά του οικονομικά ενεργού γυναικείου πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, δηλαδή το 40,5%. Άλλες χώρες είναι η Βουλγαρία με 47,6%, η Τσεχία με 44%, η Γερμανία με 45,3% και η Εσθονία με 49,7%.

Γενικά, οι αγροτικές περιοχές συνεισφέρουν στην πλήρη απασχόληση στην ΕΕ των 28 κρατών-μελών σε ποσοστό 22%. Σύμφωνα με στοιχεία του 2014, στην Ελλάδα το 38,8% των γυναικών εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και το 53,9% με καθεστώς μερικής απασχόλησης στους τομείς της γεωργίας, της δασοπονίας και της αλιείας.

Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για τους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, η δημιουργία των οποίων αποσκοπεί αφενός στην ικανοποίηση της απαίτησης του καταναλωτικού κοινού για ειδικά ποιοτικά προϊόντα και αφετέρου στη δημιουργία επιπλέον εισοδήματος για τα αγροτικά νοικοκυριά.

Μόλις το 2,2% των γυναικών που διαχειρίζονται αγροτικές εκτάσεις στην Ελλάδα έχει λάβει βασική κατάρτιση και το 97,6% έχει μόνο πρακτική εμπειρία. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 18,9% και 76,9% αντίστοιχα.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων προγραμματίζει από κοινού με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ημερίδα περί τα τέλη Νοεμβρίου για τους γυναικείους συνεταιρισμούς, οι οποίοι σήμερα ανέρχονται στους 95 σε ολόκληρη τη χώρα.