Πληρωμές ύψους 4,8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αξίας 28,5 εκατ. ευρώ από το εθνικό απόθεμα

Σε μια σειρά πληρωμών προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 04/05 έως τις 10/05. Το συνολικό τους ύψους ανήλθε στα 4.852.272 ευρώ και αφορούν ανηλλειμένες υποχρεώσεις τους ΠΑΑ 2007 – 2013.

Ειδικότερα, πληρώθηκαν υπόλοιπα των Νέων Αγροτών, των Σχεδίων Βελτίωσης, μεταφορικών των νησιών του Αιγαίου κ.α.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις πληρωμές όπως ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ

1ο Αγροτικό Συνέδριο ΣΑΣΟΕΕ