Ποια άλλα μέτρα πλήρωσε εκτός της εξισωτικής ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ποια άλλα μέτρα πλήρωσε εκτός της εξισωτικής ο ΟΠΕΚΕΠΕ
-Διαφήμιση-
Delegate

Μια σειρά πληρωμών πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ παράλληλα με τις πιστώσεις 8,8 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης του 2014.

Από αυτές ξεχωρίζει η πληρωμή για Σχέδια Βελτίωσης ύψους 1,4 εκατ. ευρώ σε 10 δικαιούχους.

Αναλυτικά οι πληρωμές έχουν ως εξής:

  • Βελτίωση Παραγωγή και εμπορία μελιού: 154.505,84 ευρώ, 314 δικαιούχους
  • Επιχειρ. Προγραμ. Φρούτων: 95.162,49 ευρώ, 2 δικαιούχους
  • Μεταφορικά Νησιών Αιγαίου: 6.080,00 ευρώ, 1 δικαιούχο
  • Προωθ. Οίνων – Τρίτες Χώρες: 28.604,39 ευρώ, 2 δικαιούχους
  • Ανειλημμένες Υποχρ. Μ. 123: 368.459,41 ευρώ, 6 δικαιούχοι
  • Ανειλημμένες Υποχρ. Μ.125: 1.442.137,03 ευρώ, 10 δικαιούχοι
  • Μέτρο 4.1.1 – ΠΑΑ 2014-2020 – Ανειλημμένες Υποχρ. 121: 139.800,22 ευρώ, 4 δικαιούχοι
  • Ανειλημμένες Υποχρ. 312, 311: 65.479,73 ευρώ, 2 δικαιούχοι
  • Μεταφέρ. Έργα Μ. 321,322,323: 211.456,98 ευρώ, 2 δικαιούχοι