Πώς δηλώνονται και πώς φορολογούνται φέτος οι επιδοτήσεις

Πώς δηλώνονται και πώς φορολογούνται φέτος οι επιδοτήσεις
-Διαφήμιση-
Delegate

Στο έτος χρήσης που αφορούν –ανεξάρτητα από το πότε καταβλήθηκαν- φορολογούνται οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Πρόκειται για επίκαιρη –λόγω της υποβολής των φετινών δηλώσεων που «τρέχει» έως το τέλος Ιουνίου- διευκρίνιση που κάνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας.

Για το θέμα έχει εκδοθεί πριν από ένα χρόνο περίπου και σχετική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εσόδων (Πολ.1116/10.06.15) 

-Διαφήμιση-

Θυμίζουμε ότι φέτος, δηλαδή για τα εισοδήματα του 2015, θα ισχύσει αφορολόγητο 12.000 ευρώ για το σύνολο των επιδοτήσεων. Δηλαδή φορολογείται μόνο το τμήμα του συνόλου (άθροισμα) των επιδοτήσεων που ξεπερνά τα 12.000 ευρώ. Το τμήμα αυτό προστίθεται στο υπόλοιπο καθαρό εισόδημα του παραγωγού (έσοδα μείον έξοδα) και το σύνολο φορολογείται από το πρώτο ευρώ με 13%.

Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, οι παραγωγοί και/ή οι λογιστές τους θα πρέπει να εκτυπώσουν για το φορολογικό έτος 2015 από τη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ την κατάσταση πληρωμών  με έτος αναφοράς το 2015.

Όλες οι επιδοτήσεις αθροίζονται και:

-Καταχωρούνται στο σύνολό τους στον κωδικό 908 της 1ης σελίδας του Ε-3.

-Το ποσό που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ καταχωρείται στον κωδικό 645 της δεύτερης σελίδας του Ε-3.

-Το ποσό μέχρι 12.000 ευρώ καταχωρείται υποχρεωτικά στην τέταρτη σελίδα του Ε-1.

-Η καταχώρηση γίνεται με ημερομηνία 31.12.15, αθροιστικά όλα τα ποσά σε μία εγγραφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ε-1 όσον αφορά τις επιδοτήσεις, φέτος υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με πέρυσι: Στον κωδικό 659 / 660 έχει προστεθεί το πεδίο «λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις. Αυτή η αλλαγή που υπάρχει φέτος, έχει αλλάξει τον τρόπο προσδιορισμού του φόρου γιατί, στις περιπτώσεις ζημιάς από αγροτική δραστηριότητα, ενεργοποιείται ο υπολογισμός των τεκμηρίων με υπολογισμό φόρου στο 13%. Ενώ στο φορολογικό έτος 2014 ο υπολογισμός του φόρου γινόταν με τα κριτήρια των μισθωτών.

Θα πρέπει να επιλεχθεί στον κωδικό 659 / 660 ο όρος λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις – αποζημιώσεις.

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε επιδοτήσεις που έχουν λειτουργήσει αντίστροφα. Π.χ. σε πολλές περιπτώσεις η επιδότηση που δόθηκε στους νέους αγρότες ως κίνητρο για ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα (μέτρο 112), η πληρωμή της επιδότησης αυτής έγινε το Δεκέμβριο 2014, όμως αφορά το έτος 2015. Και σε αυτή την περίπτωση, η φορολόγηση γίνεται στο έτος ενίσχυσης, δηλαδή (στο παράδειγμά μας) στο φορολογικό έτος 2015.

Σχετικά με τις αποζημιώσεις, έχουν υπάρξει περιπτώσεις κατά τις οποίες, έγινε η αίτηση για αποζημίωση το 2014, εγκρίθηκε το 2015 και καταβλήθηκε στο δικαιούχο το 2016.

Η καταχώρηση της αποζημίωσης (η οποία σε κάθε περίπτωση είναι αφορολόγητη και δεν καλύπτει τεκμήρια), γίνεται στο έτος έγκρισης.  Εφόσον αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, τότε καταχωρείται η αποζημίωση στο έτος είσπραξης. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι αφορολόγητη και η καταχώρηση γίνεται τελείως για τελείως πληροφοριακούς λόγους φορολογικά.